Oslo-vennlig statsbudsjett

- Oslo kommer utrolig godt ut av dette budsjettet, det har de gjort hele tiden vi har styrt. Foto: Ben Olsen Johnsgård.

Statsbudsjettet varsler godt nytt for Oslo. Regjeringen bruker budsjettet til bedre helsetjenester, tidlig innsats for barna på vei inn i skolen, etterutdanning for enda flere lærere, bedre veier og jernbane, ruster opp Forsvaret og flere tiltak for å få flere ledige i jobb.

Oslo kommune får 544 millioner i økte fri inntekter fra regjeringen, det er like mye som kommunen selv tar inn på eiendomsskatt fra private eiendommer i år.

– Oslo kommer utrolig godt ut av dette budsjettet, det har de gjort hele tiden vi har styrt. Det er kraftig økte overføringer til Oslo sammenlignet med da de rødgrønne styrte, sier leder av Oslo Høyre, Nikolai Astrup.

Nyheter - Nikolai Astrup er leder av Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Nikolai Astrup er leder av Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Reduserer veksten av oljepengebruken

Ettersom det nå går bedre i norsk økonomi reduserer regjeringen veksten i oljepengebruken for å sikre at oppturen ikke spises opp av stigende renter og redusert konkurransekraft for norske bedrifter og jobber.

– I statsbudsjettet senker vi skatten for folk flest og næringslivet, legger til rette for at det kan startes flere gründerbedrifter, reduserer byråkratiet og fortsetter moderniseringen og effektiviseringen av offentlig sektor. Samtidig reduserer vi veksten i oljepengebruken og følger opp lovnadene i Nasjonal transportplan. Dette vil støtte oppunder den nødvendige omstillingen og sikre at den positive utviklingen i norsk økonomi kan fortsette, sier Astrup.

Dette statsbudsjettet legger til rette for økonomisk vekst, flere i jobb og et bærekraftig og trygt velferdssamfunn – slik Høyre lovet velgerne ved Stortingsvalget tidligere i høst.

Områdesatsinger i Oslo

Områdesatsingene i Groruddalen og indre Oslo øst videreføres. Totalt foreslår regjeringen å bevilge om lag 116,7 millioner kroner til områdesatsinger i Oslo i 2018.

I indre Oslo øst viderefører regjeringen satsingen på helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Områdesatsingen Oslo Sør får 34 millioner kroner til oppstartsmidler på områdeløftet og som skal gå til bedre integrering, forebygging av kriminalitet og tryggere bomiljøer.

Statsbudsjettet 2018 - satsinger i Oslo:

Skole:

 • 5000 flere lærere skal få etterutdanning i 2018.
 • Statsbevilgning til nytt bygg for Livsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
 • Flere studieplasser ved UiO og HiOA i IKT-fag.

Kultur:

 • Storsatsing på det nye Nasjonalmuseet som bygges i Vika.
 • Ibsen-museet får blant annet egen teaterscene.
 • Forprosjekt til rehabilitering av Nationaltheatret.

Samferdsel:

 • Utbedring av flere tunneler i Oslo, bla Tåsentunnelen og Ekeberg/Svartdalstunnelen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 280 millioner kroner i belønningsmidler til Oslo og Akershus som en del av bymiljøavtalen i 2018.
 • Fornebubanen og Oslopakke 3 er begge en del av bymiljøavtalen, og omfatter utbygging av veier, jernbane, t-bane, trikk og båt i Oslo og Akershus..
 • 4,6 milliarder kroner til Follobanen, blant annet til strekningen fra Ekeberg inn til Oslo S.
 • 14 nye Flirt-tog til Gjøvikbanen.

Siste nyheter