Statsministeren besøkte Oslo

36 meter under bakken fikk statsminister Erna Solberg høre om Sporveiens arbeid med Lørenbanen da hun besøkte Oslo på onsdag. Foto: CF-Wesenberg

Onsdag besøkte statsminister Erna Solberg Oslo, og sammen med byrådsleder Stian Berger Røsland fikk hun se flere kollektivprosjekter, besøke sommerskolen og lære mer om det forebyggende arbeidet SaLTo – «Sammen Lager vi et Tryggere Oslo».

Nullutslippsbyen
Dagen startet med et besøk på Rådhuskaia. Byrådslederen og miljøbyråd Guri Melby kunne fortelle om byrådets nye ambisjoner for fergetrafikken. Oslo Høyre ønsker i neste periode å teste ut flere ferger som kan ta flere reisende sjøveien i Indre Oslo, i tillegg til en satsning på elektrifisering av fergene. Ferden videre gikk i en helelektrisk hydrogenbuss, hvor Ruter presenterte Oslos planer for å gjøre bussparken utslippsfri.

− Transport er den største klimautfordringen i Oslo i dag, over 60 prosent av Oslos CO2-utslipp kommer fra transport. Et viktig lokalt miljøtiltak er å kutte utslipp fra denne sektoren. Vi har som mål at innen 2020 skal all kollektivtrafikk drives på fornybar energi, sier byrådsleder Stian Berger Røsland.

Første og eneste stopp var det nye stasjonsområdet på Løren. 36 meter under bakken fikk statsministeren høre om Sporveiens arbeid med Lørenbanen.

− Det er T-banen som kommer til å være ryggraden i Oslos transportsystem. Arbeidet med Lørenbanen nå, og snart A-husbanen, Fornebubanen, nytt signalanlegg og ny sentrumstunnel, er sentralt om vi skal nå målene vi har satt oss. Skal vi klare å møte befolkningsveksten på en klimavennlig måte er disse prosjektene helt avgjørende. En viktig bidragsyter er den blå regjeringen som har sagt at de skal bidra med 50 prosent finansiering, fortsetter byrådslederen.

Kunnskapshovedstaden
Osloskolen som ofte får mye ros og god omtale, fikk også et besøk.

På Vahl skole besøkte statsministeren sommerskolekursene «Foreldrekurs» og «Bli skoleklar». Dette er kurs som skal forberede både barn og foresatte på skolestarten.

− Det er viktig at alle elever får en god start på skolegangen. Tidlig innsats vil være avgjørende for hvordan resten av skolegangen blir. Erfaringene våre fra i fjor viser at kurset lykkes med å forberede barna på skolestarten, sier Stian Berger Røsland.

− Dette er aller første gang vi arrangerer foreldrekurs der man blir bedre kjent med Osloskolen, Sommerskolen hadde derimot 15 000 elever i fjor. Det er populært, men også et viktig gratis tilbud der elevene får faglig påfyll og aktive sommeruker, forteller byrådslederen.

Trygg by
Avslutningsvis besøkte Erna Solberg og byrådsleder Stian Berger Røsland Kulturhuset PåBanen i bydel Bjerke sammen med byråd Øystein Eriksen Søreide. Her fikk statsministeren en omvisning og ble orientert om SaLTo-samarbeidet.

SaLTo er et byomfattende samarbeid mellom blant andre kommunen, skole, bydelene, politiet og barnevernet som jobber med kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

− Med SaLTo-modellen har vi funnet en samarbeidsform som faktisk fungerer. Den registrerte ungdomskriminaliteten i Oslo går stadig nedover, til tross for at barne- og ungdomsbefolkningen øker, sier byrådslederen.

− Oslo skal være en trygg by som det er godt å vokse opp i. Et godt samspill mellom kommunen og familien, lokalsamfunnet og frivillige organisasjoner er avgjørende for at barn og ungdom får en god oppvekst. Å forbygge og forhindre kriminalitet og rus, og negativ adferd gir langt bedre effekt enn å reparere skadene som forårsakes av kriminell adferd, avslutter byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide.

Siste nyheter