Statsministerens forslag gir tidenes kollektivsatsing i Oslo

Løsningsforslaget som Statsministeren har presentert, vil gi tidenes kollektivsatsning i Oslo. Dette er et viktig bidrag til det grønne skiftet, og at vi klarer å møte den store befolkningsveksten med miljøvennlige transportløsninger, uttaler Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

-Det er svært gledelig at Høyres statsminister viser lederskap og presenterer et balansert forslag til  løsning. Det er viktig for Oslo at løsningen gir en rekordhøy satsing på kollektivtrafikk og at bombelastningen kan reduseres samtidig som nullvekstmålet ligger fast, uttaler Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg.

Forslaget øker den statlige støtten til store kollektivprosjekter i Oslo med minst 3 milliarder kroner. Tilsvarende gir den om lag 3 milliarder kroner i reduserte bompenger. Økningen i investeringer i kollektivtilbudet, tilsvarer anslagsvis byggingen av en t-baneforbindelse mellom Grorudbanen og Furusetbanen, i tillegg til bygging av Ensjøsvingen. De to prosjektene vil øke antall avganger på t-banen.

Statsministerens forslag innebærer også reduserte bomtakster på E18 Vestkorridoren og på Manglerudtunnelen, fordi nedbetalingsperioden øker fra 15 til 20 år. Dermed vil også betalingen bli lavere for dem som bruker veien.

– Regjeringen har allerede vist stor vilje til å bidra til utbygging av kollektivtransport i storbyene gjennom en økning av den statlige andelen av store investeringer fra 0 kroner under Arbeiderparti-regjeringen, til 50 prosent i dag. Et varsel om at dette økes ytterligere til 66 prosent, er svært positivt for Oslo. Det innebærer realisering av svært viktige prosjekter for byen, fortsetter Eirik Lae Solberg.

En bevilgning på 300 millioner kroner til reduserte billettpriser i storbyene kan bety mye for kollektivreisende i storbyene. Månedskortprisen i Oslo kan anslagsvis reduseres fra 750 til under 700 kroner.

Oslo Høyre har foreslått en bompause på ettermiddagen og kvelden som kan vare i tre timer istedenfor en time som resten av dagen. Familier som for eksempel skal kjøre barn på fritidsaktiviteter, eller besøke foreldre på sykehjem, får slik en lavere kostnad når de prøver å få en travel hverdag til å gå opp. Det er svært positivt at Statsministeren varsler at hun ønsker å støtte et slikt forslag. Dette kan bety mye for byene.

Regjeringens satsning på t-bane i Oslo alene er historisk og utgjør omtrent 20 milliarder kroner.

Siste nyheter