Sterkt engasjement fra Vestre Aker Høyre

Fredag 22. og lørdag 23. januar ble Oslo Høyres årsmøte avholdt i Høyres Hus.

Vestre Aker Høyre var sterkt representert på Oslo Høyres årsmøte med viktige innlegg under debattene rundt resolusjonsforslagene.  Vi var spesielt opptatt av  resolusjonen om et styrket forsvar, en sak som også ble fremmet av Vestre Aker Høyre.

Alle de vedtatte resolusjonene kan du lese og laste ned fra våre nettsider.

Regjeringen Solberg innfrir sine valgløfter

Oslo Høyres leder Nikolai Astrup åpnet årsmøtet fredag ettermiddag med en entusiastisk tale om regjeringen Solbergs dyktige ledelse, målstyring og evne til å oppnå resultater.

Se hele talen til Nikolai Astrup.

Det går en blå tråd gjennom Høyres historie

En stat uten evne til å endre seg er en stat uten evne til å bevare. Forandre for å bevare har alltid vært den konservative oppskrift i politikken. Vi hadde ikke vært Høyre om vi ikke ønsket å gjøre Norge enda bedre, sa kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, som også er leder i Høyres sentrale programkomite lørdag til årsmøtet.

Se hele talen til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Siste nyheter