Storsatsing på kollektivtrafikk

Høyres satsing på kollektivtrafikk i Oslo har gitt gode resultater: Bilbruken pr. innbygger har gått ned og samtidig øker bruken av kollektiv betraktelig.

Skal den gode utviklingen fortsette må vi øke kapasiteten i kollektivnettet i takt med befolkningsveksten, særlig må kapasiteten på t-banenettet økes. Det er spesielt viktig å utvide t-banenettet til Fornebu, A-hus og bygge ny t-banetunnel gjennom sentrum.

 Trafikkutviklingen i Oslo:

utvikling

Erna Solberg har lovet at Høyre i regjering vil betale halvparten av det ny Fornebu-bane og ny t-banetunnel koster. Da greier Oslo kommune å betale resten.

Høyre vil også belønne de byene som oppnår gode resultater med større tilskudd til kollektivutbyggingen. Dette vil komme Oslo til gode. I tillegg vil Høyre bygge ut Intercity-triangelet på jernbanen mellom byene på Østlandet. Ønsker du bedre kollektivtrafikk i og rundt Oslo, bør du derfor stemme Høyre.

 

 

Siste nyheter