Storsatsing på Majorstuen

Beriker Bogstadveien og Majorstuen; Høyres fraksjonsleder for byutvikling, Maren Malthe-Sørenssen, mener det nye lokalsenteret på Valkyrie plass vil bidra positivt til bydelen gjennom nye og spennende byrom. – Vår intensjon er å skape et bygg som kan stimulere næringslivet samtidig som vi huser flere Osloinnbyggere. (Foto: Sandra Dale)

Storsatsing på Majorstuen

Bygger for tusenvis av nye Osloinnbyggere

Majorstuen vil få omtrent 3000-4000 nyinnflyttede i løpet av kort tid og da er det helt nødvendig å tenke helhetlig når vi nå bygger ut byen vår, sier Høyres fraksjonsleder for byutvikling, Maren Malthe-Sørenssen.

[divider_line] Tekst: Sandra Dale // Foto: Sandra Dale
[divider_line]

Planene som innebærer nytt kjøpesenter på Valkyrie Plass, nye boliger, barnehager, fast plass for Bondens Marked og ny transportstasjon vil bidra til mer urbant byliv, mener Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Maren Malthe-Sørenssen.

– Majorstuen vil bli Norges nest største knutepunkt for kollektivtrafikk. Det betyr at det vil være en stor gjennomstrømming av folk i området. Å skape et levende tilbud til handlende og beboere i nærmiljøet er en god investering. Dette er en vinn-vinn situasjon både for innbyggerne og næringslivet.

Styrker strøksgatene

Ruters planforslag for 1500 boliger, barnehager, butikker og grøntområder på det gamle sporområdet ved Majorstuen skaper en unik anledning til å tenke nytt rundt byutvikling.

– Bogstadveien, Valkyrie Plass og Hegdehaugsveien er områder jeg vil styrke som strøksgater hvor boliger omkranser et aktivt handselsmiljø. Endringene ved Majorstuen gjør at vi kan tenke nytt når vi nå bygger ut byen vår, sier Byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen.

Den nye ”bydelen” som Plan og bygningsetaten skisserer vil strekke seg fra Frøen til Majorstuen. Satsingsområdet som antas å komme i gang i 2022 kan berike handlegatene med langt flere besøkende.

– Det er viktig at vi tenker framtidsrettet. Vi skal forene det tradisjonelle med moderne innspill. Vi må våge å tenke nytt hvis vi skal imøtekomme de utfordringene vi står overfor med en by som er i vekst, sier Malthe-Sørenssen.

Byråden er enig og mener at dersom man skal styrke det tradisjonelle sentrumshandelen i strøksgater så kan Valkyrie Plass og opprettelsen av et nytt kjøpesenter tilby kundene noe av det utenbys kjøpesentre byr på.

Nytt lokalsenter

[framed_box width=»300px» align=»right»]

Majorstuen under utvikling

  • Planlagt å bygge 1500 boliger, barnehager og næringsbygg
  • Grøntområde fra Blindern til Majorstuen
  • Planlagt byggestart for den nye stasjonen er 2017/2018
  • Fornebubanen antas å kunne stå ferdig i 2021
  • Bygging av nytt bolig- og næringsområde kan begynne i 2022
  • Det nye bygget ved Valkyrie plass skal bestå av 12 leiligheter og 2 etasjer med næringslokaler for butikker og restauranter.
  • Kjøpesenteret vil bli på 6200 kvadratmeter, og vil få uteservering
[/framed_box]

Men storsatsingen på urbant og blågrønt i bydelen har skapt debatt. Selv om Malthe-Sørenssen forstår at folk kan bli opprørt når nye prosjekter settes i gang mener hun det er viktig å se helheten når byen skal videreutvikles.

– Vi må stille oss spørsmålene ”hva er det vi ønsker med byen vår? Hva vil vi skape? Hvordan vil vi ha det og hvordan vil vi leve?”. Jeg tror de fleste ønsker å ha gode og varierte tilbud der man bor. Majorstuen er et godt eksempel på hvordan vi skal forene attraktive handlegater med gode boforhold.

Lar seg inspirere

Bård Folke Fredriksen mener at Valkyrie plass er et prosjekt som kan bidra til inspirasjon når Oslo bygges ut.

– Valkyrie plass er et prosjekt som vi burde la oss bli inspirert av når vi nå utvikler byen vår. Kjøpesenteret kan tilby handel under tak, samtidig som det skjer her i byen ved kollektivtrafikken og i et område hvor det er mange små spesialforretninger som for eksempel bondens marked. Det mener jeg er et godt lokalt tilbud til våre innbyggere, sier han.

[framed_box]

Smakebiter fra Frogner Høyres program 2015-2019:

Den beste bydelen å bo og jobbe i

Frogner Høyre mener at bydelen skal være attraktiv for et variert næringsliv og vil være positive til nyetableringer, samarbeidsarenaer og byutvikling som bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser.
Les mer>>

Byutvikling for morgendagens bydel

Filipstad og Majorstuen er to store og viktige områder somskal utvikles i bydelen vår. Frogner Høyre skal være pådrivere for å sikre innbyggernes involvering, slik at byutviklingen tar hensyn til lokalbefolkningen.

Se hele Frogner Høyres program for 2015-2019

[/framed_box]

Siste nyheter