Vil redusere antall politidistrikter

politi

Oslo Høyre går inn for å redusere antall politidistrikter slik politianalysen anbefaler. Et robust politi er avgjørende for å sikre innbyggernes trygghet, mener Oslo Høyre i høringsuttalelsen.

Tekst: Lene Haug
Foto: Colorbox.no

Den store politianalysen som ble publisert  sommeren 2013, peker på mange og sammensatte utfordringer i politiet. Fremtidens politi må rustes for nye og krevende oppgaver.

Høyre har på bakgrunn av analysen invitert alle lokallag til partihøring om politiet viktigste oppgaver og utfordringer

Oslo Høyres høringsuttalelse tar utgangspunkt i Oslos spesielle utfordringer som Norges hovedstad.

Måling av responstid

Oslo Høyre er opptatt av at gjennomsiktighet og måling og evaluering av politiets resultater. Politiets responstid må måles og kartlegges i hele Norge på like linje med responstiden i de øvrige nødetatene. Rask og pålitelig responstid er viktig for publikum.

Forliksrådene bør ikke være underlagt politiet

Oslo Høyres representantskap vedtok dessuten at administrasjonen av forliksrådene bør flyttes fra politiet til tingrettet. For det første bør politiet konsentrere seg om politifaglige oppgaver og for det andre  er dagens ordning uheldig fordi rollene som påtalemyndighet og domsmyndighet blandes.

Last ned hele høringsuttalelsen fra Oslo Høyre
Høingsttalelse om fremtidens politi fra Oslo Høyre

Siste nyheter