Stort engasjement og masse energi

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Det var mange deltakere på Senior Høyres Landsforbunds organisasjonskonferanse i Drammen 28. og 29. januar. Fra Oslo Senior Høyre møtte Elenor Holter, Ole B. Hovind, Lars Asbjørn Hanssen og Svein Eriksen.

Friske debatter
Selv om dette var en konferanse viet organisatoriske- og samarbeidsspørsmål, så ble det også tid til ganske friske debatter om politikk.

Helse- og omsorgsminister Bent Høies foredrag om «Pasientens helsetjeneste» var en fulltreffer og en bekreftelse på at det arbeides svært godt for å bedre pasientens tilbud.

Organisasjonskonferansen holdes annet hvert år, det vil se de årene det ikke er landsmøte i Senior Høyres Landsforbund. Det er nå omkring 70 Senior Høyre-foreninger i landet og mer enn 4.300 medlemmer.

Siste nyheter