Stort oppmøte hos Oslo Senior Høyre

Rekordmange seniorer i Oslo Høyre ønsket å høre Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde på medlemsmøtet 7. juni i Høyres Hus.

Oslo Høyres leder Heidi Nordby Lunde ønsker en enklere hverdag og et bedre Oslo for folk i byen.

Hun presiserte også at det er de blideste vinner valget, som uansett blir en hard kamp med de røde partiene om velferdstjenestene i Oslo.

Nyheter - Leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, under møtet til Oslo Senior Høyre.

Leder av Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, under møtet til Oslo Senior Høyre.

Siste nyheter