Stortingskandidater til urnominasjon

Bli nærmere kjent med de 41 kandidatene som stiller til Oslo Høyres stortingsliste 2017 – 2021. Fra 10. – 24. november kan alle betalende medlemmer stemme frem sine 8 favoritter i den rådgivende urnominasjonen. Presentasjonen av kandidatene kan du se/laste ned i PDF-filen nederst i denne saken.

– Jeg er glad for at så mange ønsker å stå på Oslo Høyres stortingsliste. De mange gode kandidatene gir et godt grunnlag for at den endelige listen vi skal presentere for velgerne blir best mulig, sier leder for nominasjonskomiteen, Eirik Lae Solberg.

Rådgivende urnominasjon

Oslo Høyre har siden 2008 hatt urnominasjoner foran alle valg. Torsdag 10. november sender Oslo Høyre ut kandidatlisten til alle betalende medlemmer for den rådgivende urnominasjonen til Stortingsvalget.

– Partidemokratiet lever i beste velgående i Oslo Høyre. Det er stort engasjement i hele Oslo Høyre rundt urnominasjonen, og foran hvert valg er det stadig flere som ønsker å delta. Ved årets urnominasjon skal medlemmene prioritere inntil 8 personer, sier Lae Solberg.

Se presentasjonen av de 41 stortingskandidatene her. (Høyoppløselig versjon)

Se presentasjonen av de 41 stortingskandidatene her. (Lavoppløselig versjon)

Følg nominasjonen videre

Resultatene av urnominasjonen blir offentliggjort på oslohoyre.no den 25. november. Urnominasjonen er rådgivende i nominasjonskomiteens videre arbeid til den skal legge frem sin innstilling 9. januar 2017.

Den endelige listen blir vedtatt på Oslo Høyres nominasjonsmøte 13. februar 2017.

Se presentasjonen av de 41 stortingskandidatene her.

Se presentasjonen av de 41 stortingskandidatene her. (Lavoppløselig versjon)

kandidater-forside

Siste nyheter