Svenskene kommer – utstilling i Arbeidermuseet

Glade svensker

Svenskene kommer

Tekst: Claes Arvidsson

Foto: Ellen Bramnes Arvidsson og  Christina Krüger / Oslo Museum

Det är namnet på en utställning på Arbeidermuseet på Sagveien om, just det, svenskar i Oslo. Fast egentligen borde rubriken ha varit Svenskarna är här sedan länge. Det är inte någon storslagen utställning men på ett antal skärmar visas det tydligt att svenska invandrare har haft en stor betydelse för utvecklingen i Oslo (och Norge).

Det är både historia och nutid.

Gemensamt för den tidens och vår tids svenska invandrare är att de jobbad-jobbar hårt. Numera främst inom service och omsorg.

 Lang historie i Norge

Här kan man konfunderas av att de 4 000 svenskar som hade rösträtt i samband med folkomröstningen 1905 inte röstade för unionens bevarande. Av de inalles dryga 30 000 män i Kristiania som hade rösträtt var det ju bara 40 som ville hänga ihop med Sverige.

Här kan man möta rallare (70 procent av linjenätet i Oslo uppges vara anlagt av svenskar), invandrade svenskar som spelat stor roll för arbetarrörelsen, eller bidragit vill välfärden genom att spela revy.

Här finns förstås också dagens partysvenskar, men dagens motsättningar – i den mån det egentligen inte är så mycket mer än sensationsjournalistik – är en västanfläkt mot hur det en gång var. Under kris- och orosåren kring 1900 kunde barn med svensk far och norsk mor kunde skällas för bastard. Svenskar åkte hem eftersom de inte kände sig välkomna. I dag tror jag att det är få ställer sig bakom den välkända graffittin med texten: Partysvenskar; Go Home!

 Vi treffer svensker over alt

Det är sevärd utställning men man behöver inte gå dit för att möta det svenska i Oslo. Expediter och servitörer förstås, men det är så mycket mer. På Drammensveien – mitt emot Hydrobygget – finns en mur som byggdes av svenska krigsfångar. Arkitekten bakom Stortingshuset var svensk. Och så vidare. Om man bemödar sig att se efter upptäcker man snart att det riktigt vimlar av svenskar.

Svenskarna är näst polackerna den största invandrargruppen i Norge, totalt ca 80 000 varav kanske hälften finns i Oslo.

Stemmerett

Så nog har svenskarna kommit. Nu – inför kommunvalet 14 septemeber – är frågan om de kommer att rösta. Oslosvenskar som är inskrivna i folkeregistret som bosatt i Norge före 30 juni 2015, och är över eller fyller 18 i år får ju rösta.

Så påminn både om möjligheten att rösta  – och på Oslo Høyres politik för möjligheten att göra Oslo ännu bättre att leva i.

 

 

Siste nyheter