Ta gata tilbake!

Oslo er utsatt for mer omfattende kriminalitet enn resten av landet.

Dette skyldes ikke bare den høye befolkningstettheten, men også den store tilstrømning av mennesker fra hele Norge. Slike utfordringer krever reelle tiltak. Ikke symbolsatsninger. Det er på tide å ta gata tilbake.

Forebygge

Bekjemping av kriminalitet i hovedstaten er krevende. Det krever blant annet ett sterkt politi og en omfattende kriminalomsorg. Men viktigst av alt, det krever et aktivt forebyggende arbeid. For å lykkes må man derfor ta alle gode samfunnskrefter i bruk. Et arbeid må involvere lokalsamfunn, frivillige organisasjoner, idrettslag, skolen og kommunen.

Slik tidlig innsats og forebyggende arbeid skjer allerede på flere områder i Oslo kommune. SaLTo (sammen lager vi et trygt Oslo) gjør blant annet et unikt arbeid. Et arbeid som har ført til nedgang i antall lovbrudd og antall unge som etablerer en kriminell karriere. Slike gode samarbeidsmodeller trenger vi mer av. Derfor bør vi i større grad belønne kommuner som får til ett velfungerende forebyggende arbeid.

Mer politi

I dag opplever ofte lokalsamfunn at politiet er lite tilgjengelig, med en altfor lang reaksjonstid. Politiet og lensmannsetaten er samfunnets sistelinjeforsvar mot økende kriminalitet. Synlig politi og økt oppdagelsesrisiko er kjernen i kriminalitetsforebyggende arbeid. Det er derfor uholdbart at Oslo har en så lav bemanning i politiet. Vi trenger en regjering som styrker den lokale politiberedskapen og gir dem nødvendige ressurser. Politiets organisasjon og struktur må også gjennomgås slik at politiet får vært i aktiv tjeneste der hvor folk bor og lever, istedenfor å bruke tiden sin inne på kontoret med administrative oppgaver.

Det grunnleggende i justispolitikken er enigheten om at utrygghet fostrer utrygghet. Når noen områder oppfattes som utrygge, svekkes den alminnelige respekten for lover og regler. Vi mister tillit til politiet og vi mister tillit til hverandre. Akkurat derfor trenger vi å utarbeide belønningsordninger for de kommuner og politistyrkene som lykkes med kriminalitetsforebyggende arbeid. Vi kan ikke akseptere at utryggheten får feste seg.

Det er klart at Oslo har store kriminalitetsutfordringer. Men det er også klart at løsningen finnes. Høyre mener at det forebyggende arbeidet må prioriteres og belønnes. Bare slik lykkes vi i å bekjempe kriminalitet og bevare tryggheten i samfunnet. Slik tar vi gata tilbake.

Foto: colourbox.com

Siste nyheter