Takk til alle seniormedlemmene

Takk til alle seniormedlemmene som gjorde en strålende innsats i valgkampen både lokalt og sentralt. Vi var helt dominerende på standen på Karl Johans gate.

Men vi gir oss ikke med det. Allerede torsdag 12.september stod denne gjengen og delte ut Oslo Senior Høyres brosjyre ALDER INGEN HINDRING i forkant av Pensjonistuniversitetets første møte i høst.

Vennlig hilsen

Grete Horntvedt,

Leder Oslo Senior Høyre

Siste nyheter