Takket Torger for innsatsen

Oslos ordfører Fabian Stang takket på vegne av Oslo Høyres representantskap Torger Ødegaard for stor innsats for partiet.

Torger har vært en av de mest synlige politikerne i Oslo-politikken det siste 10 året, og er mest kjent som skolebyråden som gjorde Oslo-skolen til landets beste og kulturbyråden som bidro sterkt til at Deichman og Munch-museet ble flyttet til Bjørvika.

Foto: Gulsum Koc
Foto: Gulsum Koc

Her er utdrag av takketalen Fabian Stang holdt i representantskapet mandag 26. mai 2014:
Torger kom til Oslo Høyre for snart 20 år siden, den 15. juni 1994, som politisk sekretær for Oslo Høyres leder Jon Lyng. Her var han i 2,5 år til han i januar 1997 ble oppnevnt som byrådssekretær for presse og informasjon for byrådsleder Fritz Huitfelt. Det var han frem til 2000 da Torger ble stabssjef for påtroppende byrådsleder Erling Laes byrådssekretærer.

Men det var i 2001, da han ble byråd for første gang at han fikk vist sin politiske kapasitet skikkelig. Torger gikk rett inn i en tung posisjon med det politiske ansvaret for alle 25 bydelene og eldreomsorgen, og etter ommøbleringen i byrådet i året etter fikk han også ansvaret for primærhelsetjenesten, sosialtjenesten og rusomsorgen. Han hadde blant annet utfordringene med det åpne narkomiljøet i sentrum, som da var rundt Eika ved Akerselva. Og han erklærte krig mot hospits-haiene for å få de useriøse eierne av hospitser ut av det kommunale tilbudet, for å gi hjemløse et bedre botilbud. Men han engasjerte seg også i «lettere saker». Til Dagbladet fortalte du i røykeforbudsdebatten som raste i 2001 at «Hvis det blir totalforbud mot røyking på utestedene, tror jeg Oslo vil bli en kjedeligere by».

I 2003 ble Torger utnevnt til byråd for utdanning. Det er under Torgers tid som byråd her at Oslo-skolen har blitt landets beste skole mange år på rad og et utstillingsvindu for Høyres skolepolitikk.
Torger har vært opptatt av at skolen skal være både et godt sted å lære, men også en god arena for integrering. I utallige debatter har vi hørt ham snakke varmt om basisfagene og å gi hver enkelt elev noe å strekke seg etter, mens statsrådene fra de rødgrønne har disket opp med varm kyllinglunsj og artige valgfag.

Han jobbet for opprettelsen av eliteklasser, mens den rødgrønne regjeringen strittet i mot, og fikk i 2009 gjennomslag for en ballettlinje ved Ruseløkka ungdomsskole og i 2011 åpnet en klasse for musikktalenter ved Majorstuen skole.
På byrådets initiativ ble Bogstad skole i Oslo innviet som Norges første OPS-skole, senere fulgte blant annet skolene Høybråten og Persbråten. Han har også gjort seg bemerket som motstander av obligatorisk, skriftlig opplæring i sidemål i Oslo-skolen. Til stor jubel under skolevalgene!

Fra 2008 til 2011 hadde han også ansvaret for kulturfeltet, og her gjorde hans seg sterkt bemerket med flere store prosjekter, som planene om å flytte Munch-museet og Deichmanske bibliotek til Bjørvika, og han fikk bygget og finansiert Schous kulturbryggeri på Grünerløkka.

Det siste året i byrådet fikk Torger ansvaret for den viktige finansavdelingen. Ingen andre har hatt den samme erfaringen som Torger fra så mange forskjellige poster i byrådet over en så lang tid, så økonomien var i de beste hender. Han fikk fart på Oslo kommunes arbeid med elektroniske tjenester, og han var opptatt av å forenkle og gjøre det mer tilgjengelig for innbyggerne. Han var svært opptatt av lærlinger og noe av det siste han gjorde som byråd var å stramme inn lærlingeklausulen slik at flere av våre elever skulle få tilbud om lærlingeplass og få muligheten til å fullføre videregående opplæring.

En som har vært finansbyråd vil nok kanskje smile litt av tallenes tale. Torger har vært byråd i til sammen 4809 dager, og dermed 169 dager lengre enn Erling Lae. 13 år som byråd er en bragd ingen andre har gjort. Du har grunn til å være stolt.

Vi takker for en solid innsats og ønsker deg lykke til i din nye jobb ved Lovisenberg Diakonale sykehus, og håper du ikke glemmer oss selv om du nå ikke frekventerer rådhuset eller Høyres hus like ofte som tidligere.

Torger fikk overrakt blomster og en flott Høyre-vase fra Steninge slott fra partiet.

Siste nyheter