Tåler bedrifter formuesskatt?

Erna Solberg

Gårsdagens NRK angrep på Høyre og Erna var basert på en masteroppgave. Den har jeg nå lest. her er min kommentar;

Av James Stove Lorentzen, bystyrerepresentant for Høyre.

Problemet med masteroppgaven er at den konsentrerer seg om spørsmålet om bedriftene tåler formueskatt eller ikke. Det er ikke overaskende at de fleste overlever en skatt på 1,1%(faktisk litt mer når den går via utbytte til personer som faktisk betaler, så da må utbyttet også medregnes 28% utbytteskatt). Det ville jo være oppsiktsvekkende hvis næringslivert ikke tålte formueskatten.

Å bruke så mye tid på å finne ut at en liten del av næringslivet betaler mer i utbytte en overskudd er relativt uinteressant. Det som derimot er viktig og som studentene nevner, men ikke utreder er; begrense kapital tilgang, vridning av kapital allokering, redusert sparing, ulik behandling av statlig, utenalandsk og norsk privat eierskap.

Videre har de funnet ut at formueskatt ikke er et problem for grundere de første 5 årene. Det er rimelig innlysende. Hoveproblemet i grunder diskusjonen er grunderens adgang til kapital. Og her er vi ved et av kjernepunktene.

«Alle» er enig i og ønsker en debatt om hva vi skal leve av i fremtiden når olje alderen er forbi. Det er ikke gitt hva fremtidens arbeidsplasser vil være, vi kan tenke oss at IT, bioteknologi, grønn energi er kandidater, nye hittil ukjente næringer vil dukke opp. Det er ikke staten som er pådriver i utvikling av nye bedrifter, statens rolle er tilrettelegging, men ideer, grunderskap og utvikling av selskaper foregår i privat regi. Det må finansieres.

Det er en diskusjon rundt kapitalkildene som er viktig. Staten er limitert til at Investinor kan bare delta med max 49% i emisjoner, livselskaper, fond, pensjonskasser enten kan eller vil ikke finansiere slike tidlig fase selskaper. Banker vil ikke finansiere oppstartselskaper og tidlig fase vekst. Da gjenstår en kilde, private risikovillige investorer. Det er denne gruppen som i stor grad betaler formueskatt.

Det avgjørende spørsmålet blir da, ønsker vi et sterkt norsk privat investor miljø som skal være fremtidens kapitalkilde? Senker vi formueskatten vil mer penger bli tilgjengelig for vekst, forskning, utvikling og dermed styrke norsk entreprnørskap.

Siste nyheter