Taxibransjen er overmoden for endringer

Fra en tid da man brukte hestedrosje.

Byrådsleder Stian Berger Røsland mener løyvemyndigheten i kommunen i dag mangler sanksjonsmuligheter.

-Bransjen er preget av at mange er seriøse og dyktige, men også noen som ikke burde være der. Det gjelder både sjåfører og løyvehavere, sier Stian Berger Røsland.

Hovedutfordringen er at lovverket stammer fra en tid da man brukte hestedrosje

Røsland peker på et utdadert lovverk som er overmoden for endringer.

– Hovedutfordringen er at lovverket stammer fra en tid da man brukte hestedrosje, sier han.

Ønsker oppdatering

Byrådslederen opplever at taxibransjen bærer preg av for dårlig kvalitet der sjåfører verken kan språket eller har lokalkunnskaper. Nå ønsker han å oppdatere lovverket.

I Oslo er det kommunen som er løyvemyndighet, men byrådslederen mener Oslo kommune mangler hjemmel til å gripe inn.

– Oslo kommune har ikke mulighet til å kontrollere eller sanksjonere taxinæringen i Oslo. Skal vi få bedret kvalitet, trenger vi regulering etter modell av skjenkereglene. Vi ønsker at vi skal kunne frata uegnede sjåfører muligheten til å kjøre. Det kan vi ikke i dag, sier Røsland.

Det er kun politiet som kan inndra kjøreseddelen i de mest alvorlige tilfellene og byrådslederen stiller spørsmål om hvorfor kommunen ikke kan inndra løyver dersom det bli avdekket svart økonomi eller annen svindel.

– Vi mangler rett og slett hjemmelsgrunnlaget, sier Røsland.

Byrådslederen håper på en stortingsmelding om taxibransjen og ønsker et differensiert regelverk mellom storbyene og distriktene.

– Her har regjeringen mulighet for en stor forbedring, sier byrådslederen.

Les mer om saken i DN torsdag 28.11.13

Foto: colourbox.com

Siste nyheter