Tenketanken Bjerke Høyre

Bjerke Høyres tenketank

Bjerke Høyre skal tenke nytt. Det gjør vi ved å lage vår egen lokale tenketank der alle Høyremedlemmer som vil, kan delta og komme med innspill til politisk budskap, program eller resolusjoner for å nevne noe. Videre kan Bjerke Høyre omdanne ideer til praktisk handling.

Bjerke Høyres nestleder fikk oppdraget på siste styremøte før jul. Tanken er at her er alle ideer og innspill gode. De kan diskuteres og tilpasses, bygges videre på eller forkastes. Alt er lov og alt kan diskuteres. Første møte vil være i mars og har du lyst til å være med på dette så ta kontakt med Kenneth for nærmere opplysninger. Du forplikter deg ikke til noe som helst, men du må være medlem av Høyre. Vi vil gjerne høre hva du har på hjertet. Du kan delta på ett eller flere møter og tenketanken vil lage sin egen plan for hva som skal skje og når.

For nærmere opplysninger ta kontakt på epost [email protected] eller gå inn på facebooksiden vår og meld deg på der.

http://www.facebook.com/BjerkeHoyre

Siste nyheter