Tetzschner om e-tjenester

Stortingsrepresentant Michael Tetzschner var nylig i Europaparlamentet på en konferanse om demokratisk kontroll med etterretningstjenestene i EU.

Han deltok på vegne av Stortinget i utvalget «Borgernes rettigheter og rettslige og indre anliggender».

Viktig for Norge
– Det er viktig at vi også i Norge følger diskusjonene i europeiske fora når det gjelder det internasjonale trusselbildet, og konsekvensene av dette for Europas åpne samfunn, sier Michael Tetzschner.

Tetzschner er nestleder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, som blant annet har ansvaret for kontrollen av de hemmelige tjenestene i Norge.

Nasjonal sikkerhet er de enkelte EU-lands ansvar, men de nasjonale etterretningstjenester og deres respektive overvåkningsorganer er nå opptatt av å øke samarbeidet i Europa. Konferansen i Europaparlamentet tok sikte på å samle nasjonale og europeiske aktører med tilknytning til etterretningstjenestene, eller tilsynet med disse, for å drøfte den siste tids utvikling i Europa, særlig på Krim-halvøya.

Tetzschner betegner konferansen som meget interessant, og sier at det i debattene kom frem at det er mange gode praksiser hvor parlamentene i Europa kan lære av hverandre.

Siste nyheter