Tidenes transportsatsing med Høyre i førersetet 

Osloregionen er i ferd med å få sitt største samferdselsløft noensinne med Høyre i regjering.

Det er ingen tvil om at Solberg-regjeringen har hevet samferdselsambisjonene for Oslo betraktelig.

For eksempel har regjeringen inngått en historisk bymiljøavtale med Oslo, der staten forplikter seg til å bidra med nesten 10 mrd. kroner fra 2017 til 2023, eller nesten 1400 millioner kroner i året.

Under den forrige regjeringen, da Senterpartiet hadde samferdselsministeren, lå snittet på 63 millioner kroner i året.

Historisk satsing

Nasjonal transportplan (NTP) representerer den største satsingen på samferdsel siden Bergensbanen ble bygget for over 100 år siden.

Omlag 1000 milliarder kroner legges på bordet for å bygge og vedlikeholde vei, jernbane, kollektiv og sykkelnett over hele landet. 

NTP inneholder også mange prosjekter som kommer Oslo til gode, blant annet utbygging av Intercity-nettet, med dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehamme.

En ny jernbanetunnel og t-banetunnel under Oslo, utbyggingen av T-banen til Fornebu, planlegging av Ahusbanen og en tverrforbindelse i Groruddalen, bygging av Manglerud-tunnelen er noen av prosjektene i planen.

I tillegg er det et historisk sykkelløft med i NTP, hvor kommuner vil kunne søke om inntil 50 prosent støtte for bygging av sykkelveier.

Disse prosjektene vil åpne opp nye, attraktive og grønne områder for steds- og byutvikling.

Åpner muligheter for byutvikling

Disse prosjektene vil åpne opp nye, attraktive og grønne områder for steds- og byutvikling.

Den nye t-banen til Fornebu vil gjøre områder som Vækerø, Maritim og Lysaker mye mer kollektivnære. Skøyen vil videreutvikles til et stort og moderne knutepunkt med både T-bane, tog, trikk og buss.

Også Manglerud-prosjektet er en viktig brikke for byutviklingen i Oslo, og vil åpne opp områder langs E6, Ulven, Breivoll og Teisen for byutvikling og vil skape nye, grønne og attraktive boligområder i denne delen av Oslo. 

Med dagens regjering sikrer vi at det bygges vei, jernbane, t-bane, sykkelveier og moderne infrastruktur til glede for innbyggere og næringsliv i Oslo og Osloregionen.

Nyheter -

Siste nyheter