Tidlig innsats gir resultater i skolen

I Oslo starter 1 av 4 barn på skolen uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. – At barn som sliter med språket får den hjelpen de trenger allerede før første skoledag er det viktigste grepet Oslobarnehagen og Osloskolen trenger, sier Saida Begum, Oslo Høyres fraksjonsleder for kultur og utdanning i bystyret.

 – Det viktigste Oslos barnehager og skoler gjør er å gi barn muligheter til å lykkes. Å ha en målrettet og systematisk satsing på grunnleggende ferdigheter er i denne sammenheng helt avgjørende, sier Begum, som legger til at dette innebærer både kartleggingsprøver, åpenhet om resultater, samt språkkartlegging i barnehager.

Det hjelper liten med en barnehageplass hvis barna ikke lærer seg språket godt nok til å følge undervisningen på skolen, sier Saida Begum. Foto: Sturlason.
Det hjelper lite med en barnehageplass hvis barna ikke lærer seg språket godt nok til å følge undervisningen på skolen, sier Saida Begum. Foto: Sturlason.

Da Høyre satt i byråd ble det satt av ekstra bevilgninger til tidlig innsats. Med Høyre i regjering stilles det krav om at lærere skal ha fordypning i fagene de underviser i. Det skal også innføres en plikt om særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter.

 

– En sentral forutsetning for Osloskolens resultatfremgang har vært etablering av systematisk kartlegging og oppfølgning av resultater for den enkelte elev. Man bør lære av Osloskolens resultatfremgang, når man skal løfte kvaliteten i barnehagene,» sier Saida Begum.

 

Start i barnehagen

I Osloskolen har man gode forutsetninger for å følge opp elevene som trenger det mest, og da Høyre styrte Osloskolen reduserte man antallet elever som var under kritisk grense i lesing og regning. Dette vet man fordi Høyre har kjempet for kartleggingsprøver og åpenhet om resultater.

 

– Høyre har jobbet for tidlig innsats i mange år. Når vi i Oslo har elever som henger etter allerede første skoledag er det åpenbart at tidlig innsats starter allerede i barnehagen. Dessverre virker det som om byrådet er mer opptatt av kvantitet og antall barnehageplasser i kommunal regi, enn hva barna lærer, sier Begum. Det hjelper lite med en barnehageplass hvis barn ikke lærer seg godt nok språk til å følge vanlig undervisning på skolen, legger hun til.

 

Siste nyheter