Tidlig innsats helt avgjørende for å lykkes med skoleløpet

Tidlig innsats helt avgjørende for å lykkes med skoleløpet

Høyres ordførerkandidat Saida Begum brukte landsmøtets talerstol til å fremheve viktigheten av tidlig innsats i skolen.

– Prøv å forestill dere hvordan det er å ikke forstå hva som blir sagt av de rundt dere, å ikke kunne formidle det du vil fordi du ikke kan språket, hvordan det hadde vært å oppleve det dag etter dag. Det gjør noe med selvfølelsen å ikke oppleve mestring og ikke føle seg inkludert i språkfellesskapet, startet Saida Begum.

Nøkkelen til en skole med kunnskap og mestring

I Oslo starter ¼ av elevene på skolen uten å kunne godt nok norsk til å kunne følge undervisningen. De aller fleste av dem har gått i barnehage, men snakker likevel for dårlig norsk. Tidlig innsats er nøkkelen til en skole med kunnskap og mestring.

– I Oslo sier venstresiden nei til at det skal være et mål at alle barn skal kunne norsk før skolestart. Fordi de ikke vil stille krav til barnehagene. Det er så grunnleggende usosialt og urettferdig, at hver gang jeg debatterer denne saken med folk fra AP, så ligger jeg våken om natta etterpå fordi jeg ikke kan begripe hvordan noen bevisst kan velge å ikke gi alle barn like muligheter til å lykkes med skoleløpet, sa Saida før hun fortsetter:

– Når vi i Høyre snakker om tidlig innsats, så er det dette det handler om. Det å kunne norsk er helt avgjørende for å lykkes med skoleløpet. Det er helt nødvendig for at barna skal kunne følge sine drømmer, bidra i arbeidslivet og delta i samfunnet. Jeg er stolt av vi alle sammen tar det lokale ansvaret for å følge opp at alle barn gis god språkoppfølging i barnehagen slik at enda flere barn en god skolestart og mulighet til å nå deres drømmer, avsluttet Begum

Se Saida sin tale til landsmøte her:

Siste nyheter