Tillitsreform i hjemmetjenestene

Oslo kommune må legge større vekt på brukermedvirkning i hjemmetjenestene, og styrke det frie brukervalget. Dette er avgjørende for å forbedre dagens eldreomsorg.

Denne uken behandler Oslo bystyre et privat forslag fra James Stove Lorentzen, som er leder i helse- og sosialkomiteen, og KrFs Erik Lunde. Forslaget fremhever at det grunnleggende i en tillitsreform må være at brukerne får større innflytelse på egen hverdag.

– Høyre vil at hjemmetjenesten skal ta utgangspunkt i brukernes behov, samtidig som det frie brukervalget må styrkes, sier Stove Lorentzen.

Mer fleksibilitet

Et av grepene som foreslås er å sette sammen mindre team rundt brukerne, målet er mer fleksibilitet og nærmere forhold mellom pleier og pasient. Det vil fortsatt være behov for rapportering og målstyring, men antall mål og rapporter reduseres kraftig.

Videre mener Høyre det frie brukervalget må styrkes slik at pasienter blir godt informert om de forskjellige tilbyderne som finnes i bydelene før vedtak fattes.

James Stove Lorentzen, er leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.
James Stove Lorentzen, er leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Vi har vært heldige i Norge, men det er ingen unnskyldning for å ikke forbedre dagens tjenester.

Når pasienter skrives ut fra sykehus på kort varsel, vil det derimot ikke være mulig for pasienten å velge umiddelbart. Derfor bør det opprettes en ordning hvor pasientene fordeles mellom kommunens tjeneste og de selskapene som er aktive i bydel i henhold til en fast liste slik at det skjer en spredning av pasientene over tid.

– Når vi slipper alle gode krefter til er vi bedre rustet til å møte behovet for nyskapning og innovasjon. Dette er avgjørende for å sikre den enkelte best mulig omsorg, sier Stove Lorentzen.

Best mulig velferd

Det er i dag ingen nasjonale helsesystemer som har funnet optimale løsninger for hvordan helsetjenestene skal organiseres og finansieres.

I Norge har vi i tillegg mindre erfaring med systematisk innovasjon, da vår økonomiske situasjon ikke har gjort det nødvendig. Ser man til andre land har blant annet finanskriser tvunget gjennom en utprøving av alternative systemer for å få mer ut av hver krone.

– Vi har vært heldige i Norge, men det er ingen unnskyldning for å ikke forbedre dagens tjenester. Vi må hele veien strebe etter å gi innbyggerne best mulig velferd for hver krone, sier Stove Lorentzen.

Siste nyheter