Trenger vi fortsatt Pride?

Selv om mange opplever at skeive i Norge stort sett har det greit, er det fortsatt store utfordringer også her. Et viktig arbeid fremover går på å endre holdninger. -Selv om det stadig er færre som oppgir at de syns det er ubehagelig å se to menn kysse på gaten, så er det enda noen. Vi har sett at dette kan lede til blind vold, sier Andreas Oftedal, leder i Oslo Åpne Høyre.

Videre forteller Oftedal om en hendelse i fjor, hvor det ble revet ned regnbueflagg på skoler i Oslo. -Da jeg skrev i avisen om hva Pride betyr for meg, kokte kommentarfeltet. En sa at jeg burde dra til Grønland med flagget mitt, så ville muslimene ordne resten.

I år diskuteres det om Pride er en ideologi, når realiteten er at det handler om retten til å elske den man vil. Vi må tørre å diskutere med Forening Fri når vi er uenige, men vi skal likevel gå i Pride. Vi skal arrangere møter hvor vi kan diskutere vanskelige spørsmål, og vi skal alltid lytte til hva minoriteten har å si.  

Mer slående er data om transepersoners levekår. De skårer betraktelig lavere enn andre når det gjelder arbeidsevne, psykisk helse, selvmordstanker og ensomhet. 1 av 4 transpersoner sier at de har blitt utsatt for trusler om vold. Om lag 1 av 3 i undersøkelsen har opplevd seksuelle overgrep. -Her trenger vi både mer informasjon og nye tiltak. Derfor er jeg glad for at Høyre i regjering sikret at man skal inkludere spørsmål om seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika i nasjonale undersøkelser. 

Høyre i regjeringen la frem en handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og kjønnskarakteristika. Der skisserte vi at økt åpenhet om kjønns- og sekualitetsmangfold var en viktig del av løsningen. Vi må også løfte levekår og livskvalitet for skeive. For Høyre er det også viktig å bidra internasjonalt. Vi må fremme menneskerettigheter og likestilling for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter når vi møter på internasjonale arenaer. 

Topp prioriteringer: 

Høyre skal sikre alle mennesker retten til å være annerledes! Derfor må vi delta i debattene som blusser opp under Pride. Og vi må jobbe med å løse virkelige problemer for skeive hele året. 

Vi må også prioritere de som har de største utfordringene. De som er minoriteter i minoriteten, de med doble minoriteter, blir gjerne glemt i det store bildet. Det kan gi ekstra utfordringer og kan føre til store psykiske påkjennelser. 

Vi må arbeide mot negativ sosial kontroll i lukkede miljøer. Mange skeive i minoritetsmiljøer lever ikke frie liv, og kan stå ovenfor vanskelige valg i hverdagen. Derfor må Pride arrangeres også utenfor bysentrum. I år har eksempelvis Groruddalsforeningene til Høyre et eget Pride-takeoff på Stovner.

 

Siste nyheter