Frogner Høyre: Trikkeholdeplassen bør hete Bogstadveien

Frogner Høyre fikk fullt gjennomslag for Bogstadveien

Frogner Høyres leder, Ola Kvisgaard, var strålende fornøyd dagen etter at bydelsutvalget anbefalte «Bogstadveien» som navn på den nye trikkeholdeplassen som åpner i Bogstadveien 17.mai. 

Det var Høyre som stod bak initiativet om å uttale seg til Ruters ledergruppe om saken.  For Frogner Høyre var det selvfølgelig en bonus at alle partiene i BU stilte seg bak forslaget.

Nå håper vi Ruter lytter til bydelsutvalget og Høyres entydige anbefaling som lyder:

Frogner bydelsutvalg er ikke invitert til å uttale seg om navnsetting av den nye holdeplassen i Bogstadveien, men ber allikevel om at våre vurderinger tillegges vekt når Ruter om kort navnsetter holdeplassen som skal erstatte de tidligere holdeplassene Schultz’ gate og Rosenborg i Bogstadveien.

Bogstadveien starter ved Holtegaten og går til Kirkeveien som er en relativt kort strekning. Bogstadveien er nasjonalt kjent og oppfattes av de fleste som navn på et handelsområde i Oslo.  Både tilreisende og byens egne innbyggere vil forvente et stoppested som heter Bogstadveien når de skal finne kollektive transportmidler som tar dem til dette kjente området av byen.  På samme måte som Homansbyen og Majorstuen er avgrensede handelsområder i Frogner bydel oppfattes Bogstadveien like mye som en definert del av bydelen som et gatenavn.  Ettersom både det historiske navnet Balkeby og sidegatene Industrigaten og Vibes gate er langt mindre kjent enn Bogstadveien anbefaler bydelsutvalget at stoppestedet blir kalt Bogstadveien i tråd med ønsket fra det lokale næringsliv.

Frogner Høyre mener at holdeplassen skal hete Bogstadveien

Trikken kommer snart tilbake i Bogstadveien. Mange har gledet seg til det. Tidligere hadde trikken to holdeplasser i Bogstadveien, i Schultz’ gate og Rosenborg. Når trikkelinjen gjenåpnes blir det bare en holdeplass og på et nytt sted.

Den nye trikkeholdeplassen i Bogstadveien skal ligge i krysset Bogstadveien – Industrigaten.

Hva holdeplassen skal hete avgjøres i disse dager.

Stort engasjement

Navnsettingen av trikkeholdeplassen har skapt stort engasjement hos innbyggere, passasjerer og butikkeiere.

Det står mellom fire navn:

 1. Bogstadveien
  Det er ikke vanlig å kalle en holdeplass opp etter gaten den ligger i. Imidlertid mener tilhengerne at Bogstadveien er vel så mye å betrakte som et område som en gate. De mener at Bogstadveien er et praktisk og fornuftig navn for trikkepassasjerer og næringsdrivende. En samlet handelsstand i området ønsker at trikkeholdeplassen skal hete Bogstadveien.
  Les mer om handelsstrøket Bogstadveien
 2. Balkeby
  Kvzrtalet der trikken stopper heter Balkeby. oppkalt atter Peder Balke som bygde treboliger utenfor bykjernen til arbeidere på i slutten av 1850. Gamle Balkeby brant ned 1879.  I våre dager finnes et borettslag i området med navnet Balkeby. Mange ønsker at holdeplassen skal hete Balkeby av historiske grunner.
  Les mer om gamle Balkeby
 3. Industrigaten
  Industrigaten krysser Bogstadveien rett ved stedet der den nye trikkeholdeplassen skal ligge. Å kalle holdeplassen Industrigaten er i tråd med retningslinjene for navnsetting av holdeplasser.
  Industrigaten er en lang og gammel gate
 4. Vibes gate
  Vibes gate ligger i umiddelbar nærhet til holdplassen. Den krysser ikke Bogstadveien men går ned til Bogstadveien akkurat der holdeplassen skal ligge. Vibes gate fikk sitt navn i 1879 og er oppkalt etter adelsmann, offiser og riksstattholder Johan Vibe.
  Vibes gate har mange karakteriske og arkitekturhistorisk interessante bygninger som du kan lese mer om her.

Hos Ditt Oslo foregår en avstemning som Ruter har sagt at de vil ta hensynt til ved navnsettingen.

Siste nyheter