Trygge lokalsamfunn

Politibil stortinget

Arbeidet med trygghet starter i våre lokalsamfunn.

Oslos borgere har krav på en trygg by. Og da kommer vi ikke utenom at vi må ha mer synlig politi i gatene. Vi må få det samme forholdet mellom antall innbyggere og antall politimenn i dag som vi hadde for 20 år siden. Det var mer politi på gatene da enn der er nå, til tross for at Oslo har vokst med hele 150 000 innbyggere.

Det har den siste tiden kommet frem at det er flest politifolk på jobb kl 12 på en tirsdag. Ni ganger så mange politimenn patruljerer Oslo i ukedagene mot nattetid i helgene. Politiet er minst til stede når det skjer mest. Byens borgere må kunne føle seg tryggere hele døgnet. Eldre holder seg innendørs og tør ikke lenger å gå ut i nabolaget de selv vokste opp i. Jenter tør ikke å gå alene hjem på kvelden av frykt for overfall og voldtekter. Å leve i en trygg by handler om at det skal være trygt å være utenfor hjemmet – men ikke utenfor loven.

Det trengs en landsby for å oppdra et barn

I tillegg til krimbekjempende tiltak er det også helt avgjørende å jobbe med forebyggende arbeid og se dette i sammenheng. Hvordan kan vi forebygge at barn og unge vokser inn i ekstreme miljøer? Ungdom som opplever mye vold gjør ikke dette mest i taxikøen i sentrum eller ute på byen. De opplever det mest i skolegården eller i møtet med knyttneven til far eller mor innenfor husets fire vegger.

I gamle dager ble det sagt at ”det trengs en landsby for å oppdra et barn”. Dette er en sannhet som også gjelder i dag. Foreldre har og skal ha det viktigste ansvaret. Men det er også slik at nabolaget, skolen, politiet, barnevernet, frivilligheten og idretten i våre nærmiljø utgjør ”landsbyen” som hjelper oss med å skape den nødvendige tryggheten rundt barna.

Derfor må kriminalitetsbekjempelse og forebyggende arbeid sees i sammenheng der alle disse aktørene bidrar til å gi barn og unge de riktige rammene under oppveksten og sørger for at det ikke vokser opp barn i våre lokalsamfunn som søker tryggheten i ekstreme miljøer fordi de står alene i sitt eget.

Dette er noen av tiltakene som bør gjennomføres:

  • minst 300 nye politifolk i Oslos gater
  • et aktivt og patruljerende politi som er synlig i bybildet
  • mobile politiposter i områder der behovet er størst
  • nulltoleranse for lovløse rom
  • åpne for at kommunen skal kunne kjøpe polititjenester fra Oslo politidistrikt
  • få mer politi i operativ tjeneste og til etterforsking og påtale

Foto: colourbox.com

Siste nyheter