Tryggere Groruddal

I forrige uke arrangere Alna Høyre og Alna Venstre et møte der trygghet sto på dagsorden.

I den forbindelse lanserte jeg 10 tiltak for en tryggere Groruddal:

  1. Styrke bemanningen og sørge for et mer synlig politi.
  2. Oslo kommune kan kjøpe polititjenester fra Oslo politidistrikt til konsentrert innsats i prioriterte områder.
  3. Ha nulltoleranse overfor hverdagskriminalitet. Selv mindre lovbrudd skal straffes og påtales.
  4. Utarbeide belønningsordninger for kommuner, bydeler og politi som lykkes med forebyggende arbeid
  5. Overlate flere administrative oppgaver til kvalifisert personell. Dette for å frigjøre politiutdannede til etterforskning og patruljering
  6. Utrede en plan for IKT-investeringer i politiet.
  7. Bekjempe ulovlig tagging og forby kommunale taggevegger i hele byen
  8. Gjøre Groruddalen trygg og tilgjengelig der folk ferdes gjennom virkemidler som belysning, fremkommelighet og bedre renhold.
  9. Forsterke det forebyggende samarbeidet mellom politi, skole, myndigheter, frivillige og private virksomheter.
  10. Fortsette å styrke SaLTo-samarbeidet (Sammen lager vi et trygt Oslo) mellom Oslo kommune og Oslo politidistrikt.

Jeg er veldig opptatt av at vi skal ha nulltoleranse for enkel hverdagskriminalitet som nasking, lommetyverier og boliginnbrudd. Det er oppsiktsvekkende at så mange saker blir henlagt – til tross for at det er kjent gjerningsmann. Hvis folk heller dropper å anmelde, så svekker det politiets tillit. Alt må påtales.

Foto:colourbox.com

Siste nyheter