Trygghet og omsorg er felles mål

Verdien av et trygt fang å sitte på kan ikke måles i kroner og øre.

Av Saida Begum og Eirik Kollerøy, begge medlemmer av Kultur og utdanningskomiteen i Oslobystyre.

«Å la en ettåring sitte på fanget er kanskje ikke økonomisk lønnsomt, men barnet trenger det for å føle trygghet», skriver Geir Kjetil Sandve og Lars Smith i et innlegg 7.2. i Aftenposten velger å illustrere innlegget med bildet av et gråtkvalt barn, som forteller mer enn 1000 ord, – bevisst eller ubevisst? Bakgrunnen er Oslo kommunes konkurranseutsetting av syv barnehager.

Det finnes knapt en politiker som ikke vil være enige med artikkelforfatterne; Verdien av et trygt fang å sitte på kan ikke måles i kroner og øre.

Sandve og Smith legger stor vekt på at PricewaterhouseCoopers (PwC) har utarbeidet en rapport om konkurranseutsetting av barnehager i Oslo. Bystyret har ikke vedtatt at PwC-rapporten skal ligge til grunn for konkurranseutsettingen. PwC-rapporten er kun et fagdokument som skisserer muligheter, forutsetninger og utfordringer, og har fulgt som del av beslutningsgrunnlaget til bystyret slik det ofte er i mange saker.

Det er kravspesifikasjonene som er avgjørende. I anbudsgrunnlaget er kvalitet vektlagt langt tyngre enn pris. Tilbydere må kunne dokumentere ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og de må ha en plan for bemanning og kompetanse.

Det hevdes at mange ansatte vil slutte allerede lenge før man vet hva slags betingelser en ny arbeidsgiver stiller med. Alle de berørte ansatte har muligheten til å vente og se hva en ny arbeidsgiver legger på bordet av lønns og pensjonsvilkår, og fortsatt ha muligheten til å reservere seg mot å bli overført fra Oslo kommune, uten risiko for tap av egne økonomiske interesser.

Krav til bemanning er nedfelt i barnehageloven, som må følges av alle som skal drive barnehage.

Ny arbeidsgiver skal sikre ansattes rett til videre opptjening i en kollektiv pensjonsordning, og kan velge å gjøre eksisterende pensjonsordning gjeldende for de overførte arbeidstakerne.

«Det vi i det minste kan sørge for er at barnehagene har god bemanning…» skriver artikkelforfatterne. Det er vi enige i. Krav til bemanning er nedfelt i barnehageloven, som må følges av alle som skal drive barnehage. Den slår fast detaljerte bestemmelser om pedagtettheten og at assistentbemanningen skal være tilstrekkelig. Alle landets kommuner kommunale og private barnehager følger denne bestemmelsen.

Til sist er hva som er god bemanning i den enkelte barnehage et spørsmål om foreldrene føler seg trygge på at deres barn har det bra. Bydelen vil føre tilsyn med at krav til kvalitet og pedagogisk innhold følges opp.

Oslos barnehager skal gi barna trygghet, og et godt pedagogisk innhold. Den ambisjonen har Høyre i Oslo.

Foto: colourbox.com

 

 

 

Siste nyheter