Turbulent møte om sykkel i sentrum

Møllergata skal bli en sykkelei

Tekst: Hans Magnus Borge. Foto: Aftenposten og Hans Magnus Borge

Sykkelveiprosjektet hadde innkalt til et åpent møte om sykkelveiene i Oslo sentrum. I parentes bemerket antydet Samferdsels og Miljøkomiteens leder Eirik Lae Solberg i komiteens siste møte at det kanskje var litt vel ambisiøst å behandle alt på ett møte. Det var det!

Starten var dårligst mulig  – de hadde reservert Oslo Handelsgymnasiums antagelig minste auditorium. Etter hvert gikk det opp for dem at det var for lite så tilslutt endte man opp i skolens aula. Den holdt med et skrik. Men man hadde jo ikke sørget for projektor og høyttaleranlegg der – og relevant personell var over alle hauger.  Til slutt fikk man fikset projektor – men høyttaler måtte vi klare oss uten. Sykkelprosjektets leder Rune Gjøs tok et demokratisk stunt – hvor mange vil holde møtet – hvor mange ville ha et nytt. Klart flertall for å gjennomføre. Man hadde jo satt

av kvelden.

Nettopp mangelen å demokratisk involvering var et gjennomgående tema i en ganske ustrukturert debatt.

Ambisiøst prosjekt

Sykkelprosjektets Leder Rune Gjøs åpnet med dårlig skjult adresse til foregående Byråd – at Oslo Kommune har et omdømme-problem i sykkelsaken. Mange planer er lagt – men ikke gjennomført. Han presiserte også at hans oppdrag var en klar bestilling fra Bystyret om å bygge sykkelveiene slik de var planlagt. Du finner flere detaljer her.

Vil ha sykkelveier  men også involvering

Bydelsutvalgets leder Jens. J. Lie var i sitt innlegg klar på at vi vil ha sykkelveier, Men for å få det til i Oslo må det inngås kompromisser. «Og kompromisser går begge veier», presiserte han.  Han etterlyste informasjon til beboerne og Bydelsutvalget. Man må bli involvert. «Og det handler ikke om politikk, men om folkeskikk».

Parkeringsplasser forsvinner

Dette prosjektet innebærer at mange parkeringsplasser forsvinner. I en by hvor det er en sterkt begrenset resurs. Da er det viktig at beboerparkeringen er på plass. Men den er skjøvet ut til 2017-2018 før man har systemene på plass. Jens J. Lie lurte på om Sykkelprosjektet og Beboerparkerings-prosjektet i det hele tatt snakket sammen. Rune Gjøs sa at de gjorde de – men hans oppdrag var å få sykkelveiene frem – beboerparkering eller ikke!

Mye av debatten kom til dreie seg om færre parkeringsplasser. Rune Gjøs forsøkte å bagatellisere problemet med noen prosent-beregninger. Uten at det dempet gemyttene. For det er slik at mange – spesielt barnefamilier trenger bilen for å få hverdagen til å gå ihop. Med skole, barnehager, aktiviteter etc. Da er beboerparkeringen helt nødvendig.

Getto for sprekinger

Bevegelseshemmede er en annen gruppe. Her ble det opplyst at det ville bli satt av parkeringsplasser for disse. Men alle vet jo at å få en slik tillatelse sitter langt inne. Han sa ikke noe om de ville lempe på kravene til å få handikap-kort. Ruter legger også ned holdeplasser for buss og trikk. På den måten er Frogner og de andre sentrumsbydelene i ferd med å bli «spreking-gettoer».

Flere møter – med Byråden

Det var et helt klart krav om flere slike møter. Og da må politiske myndigheter komme og svare for seg – altså Byråden. Og helst litt bedre organisert.

29.09.2016  -13:27

Siste nyheter