Tvang, kultur og ære: – Ikke reis!

Tvang, kultur og ære: – Ikke reis!

For enkelte blir denne sommeren ensbetydende med deres siste dager i Norge og frihetsberøvelse. Uten at de selv vet det.

Sommerferie for mange av oss handler om strand, fri og det å koble seg av fra en hektisk hverdag. For andre blir denne sommeren deres siste dager i Norge og frihetsberøvelse. Uten at de selv vet det.

Tvang, kultur og ære

Hvert år sendes barn og unge til utlandet mot sin vilje. Foreldre sender barna sine til utlandet av ulike grunner. Enkelte sendes fordi foreldrene ønsker at barnet skal lære seg kulturen fra hjemlandet. Andre sendes fordi foreldrene mener at barnet må reddes fra det miljøet de er i. Dette handler i stor grad om rus, ære og kriminalitet.

Ekstrem kontroll

Politiet rapporterer hvert eneste år at de blir kontaktet av unge som opplever ekstrem kontroll fra familie. Barnet får ikke deltatt på de aktivitetene alle andre i klassen er med på. Foreldre som har fri tilgang på mobiltelefonene til barna sine – og foreldre som til enhver tid skal ha kontroll over hvor barna er og hvor de befinner seg.

Fratatt mobil og pass

I 2016 mottok Kompetanseteamet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse over 80 henvendelser av barn som befant seg i utlandet. Mange av dem forteller at de er fratatt mobil og pass, i tillegg til at de er innestengt.

Barne- og ungdomsdirektoratet rapporterer også om at det eksisterer store mørketall. Mange av disse barna får aldri ringt eller sagt i fra.

Tilbake med mindre frihet

Enkelte av disse barna kommer tilbake etter sommerferien. De kommer tilbake, med mindre frihet. Noen har blitt kjønnslemlestet, mens andre har i hele sommerferien vært gjennom en hard skole med disiplin.

Politiet er krystallklare:

Det er enklere å hjelpe deg, dersom du fortsatt befinner deg i Norge. Er du bekymret for å bli etterlatt i utlandet, oppsøk hjelp.

Er du bekymret – ikke reis!

Siste nyheter