Uforståelige skjevheter

Forelesning

I DN 29. mai skriver Liv Iren Hognestad at det er problematisk at vi har et finansieringssystem som så tydelig skjevfordeler midler til statlige og private utdanningsinstitusjoner. Mens én av syv studenter studerer ved en privat høyskole mottar private høyskoler kun 1/25 av den statlige støtten.

Vi må anerkjenne den viktige rollen også private utdanningsinstitusjoner har i vårt utdanningssystem, og derfor ønsker Høyre å skape større likeverdighet i finansieringen av statlige og private utdanningsinstitusjoner.

I Norge har vi en unik mulighet til å investere i kunnskap for å sikre verdiskaping og fremtidig velferd. Vi må ikke gå i den fella å tro at staten kun skal satse på statlige institusjoner. For å få både mangfold og kvalitet som er internasjonalt konkurransedyktig, må institusjonene – både statlige og private – utvikle ulike profiler og spisse sine fagmiljøer. Høyre vil evaluere strukturen i høyere utdanning og finansieringsordningene for universitets- og høgskolesektoren, og inntil slike evalueringer foreligger, godkjennes ingen nye universiteter.

Høyre har høye ambisjoner på vegne av kunnskapsnasjonen Norge. Vi vil at Norge skal bli et av verdens mest innovative land hvor det skal være attraktivt å etablere seg. Derfor vil Høyre prioritere en systematisk og målrettet satsing på kunnskap og kompetanse i utdannings- og arbeidsliv.

Siste nyheter