Ulovlig eiendomsskatt?

Som Aftenposten har skrevet om de siste dagene ser det ut til at de rødgrønne i Oslo har hatt sånn hastverk med å innføre eiendomsskatt, at det har dukket opp feil på feil og at flere kommer til å klage.

Neste år skal eiendomsskatten bli 50 prosent høyere og all urettferdighet tilsvarende større.

Jeg tror mange kommer til å klage innen seks ukers fristen.

Les også: Ingen moderat eiendomsskatt

En ulovlig skatt?

Da er det lurt også å anføre at skatten er ulovlig fordi bruk av bunnfradraget er utformet slik at bare 20 prosent av boligeierne i Oslo får eiendomsskatt.

Bunnfradraget er benyttet til å utforme det som antakeligvis er en ulovlig fritaksmodell som fritar 80 prosent av boligeierne.

Dermed kan eiendomsskatten være ulovlig overfor alle boligeiere i Oslo som har fått beskjed om å betale.

For hver boligeier som får eiendomsskatt i Oslo er det derfor viktig å ha sendt inn en slik individuell klage om rettsapparatet senere i en konkret sak kommer til at vedtaket er ugyldig fordi ordningen er ulovlig.

Dermed kan eiendomsskatten være ulovlig overfor alle boligeiere i Oslo som har fått beskjed om å betale.

Spørsmål til finansbyråden

Som bystyremedlem og medlem av finanskomiteen har jeg stilt følgende skriftlige spørsmål til byrådet i Oslo og finansbyråden om de vil garantere tilbakebetaling av eiendomsskatten de nå krever inn, om Høyesterett fastslår at den er ulovlig:

«Det er et spørsmål om det eiendomsskattesystemet som flertallet i bystyret har vedtatt, er lovlig. Dette baserer seg på at bunnfradraget er utformet slik at det tilsiktede resultatet er at 80 prosent av boligeierne slipper å betale eiendomsskatt, mens hele eiendomsskattebelastningen er påført 20 prosent av byens boligeiere. Det kan dermed være innført en ulovlig fritaksmodell.

Kan byrådet og finansbyråden bekrefte at alle boligeiere som er pålagt og betaler eiendomsskatt i 2016 vil få tilbakebetalt den innbetalte skatt med renter dersom Høyesterett eller annen rettsinstans rettskraftig i en sak mellom Oslo kommune og boligeiere fastslår at grunnlaget for eiendomsskatten er ulovlig?

Det er mye som tyder på at flere boligeiere som er ilagt eiendomsskatt vil prøve lovligheten av den eiendomsskatt de er ilagt for 2016; basert på at systemet er ulovlig og slik at grunnlaget for og den eiendomsskatt de er pålagt å betale dermed blir ugyldig. En slik rettsavgjørelse vil kun være direkte bindende for de skatteytere som er part i rettssaken.

Kan byrådet og finansbyråden bekrefte at alle boligeiere som er pålagt og betaler eiendomsskatt i 2016 vil få tilbakebetalt den innbetalte skatt med renter dersom Høyesterett eller annen rettsinstans rettskraftig i en sak mellom Oslo kommune og boligeiere fastslår at grunnlaget for eiendomsskatten er ulovlig?

Dersom byrådet og finansbyråden ikke vil gi en slik forsikring; bes det om at byrådet eller kommuneadvokaten i Oslo gir en orientering til alle boligeiere i Oslo hvordan de må forholde seg for å sikre at de vil ha krav på tilbakebetaling av eiendomsskatten dersom Høyesterett eller annen rettsinstans rettskraftig i en sak mellom Oslo kommune og boligeiere fastslår at grunnlaget for eiendomsskatten er ulovlig. Det er viktig at en slik orientering gis omgående og i god tid før seks ukers fristen for å klage på eiendomsskatten utløper.»

Jeg håper finansbyråden vil gi rask informasjon til alle boligeiere i Oslo.

Les også: Ingen moderat eiendomsskatt

Siste nyheter