Unge velgere og vage løfter

Unge er lei av at man bruker retoriske slagord, uten innhold og uten tiltak.

Av Gulsum Koc, Saida Begum og Mathilde Tybring-Gjedde,  Unge Høyre

Prableen Kaur prøver mandag å svare på et viktig spørsmål i Aftenposten: Hvorfor stemmer ikke unge? Hun svarer ved å snakke om Arbeiderpartiets politikk. Flere studentboliger, flere lærere med etterutdanning, bedre skolehelsetjeneste og lavterskeltilbud. Overraskende nok er vi enig i alt hun sier. Men hvorfor er vi som unge Høyre-politikere det?

For nok en gang presterer Arbeiderpartiet å snakke om politiske mål, som om vi er uenige i at vi trenger flere studentboliger, flere lærere og bedre skolehelsetjeneste. Dette er mål som vi alle kan enes om, på tvers av partilinjer. Kaur kommer ikke med noe meningsbrytning.

Unge er ikke lei av at man snakker om hverandres politikk. Unge er lei av at man bruker retoriske slagord, uten innhold og uten tiltak.

Når politikere for eksempel stempler hverandres politiske løsninger som «rettferdig», «urettferdig», «skattelette til de rikeste» og «eliteskoler», så konkluderer de på vegne av tusenvis av unge. Denne måten å kommunisere med unge velgere på gjør det ikke bare vanskelig å forstå de reelle forskjellene i det politiske landskapet, men det bidrar også til aktivt å undervurdere ungdom. Istedenfor å lesse på med overfladiske mål og billig retorikk, så må vi gi unge muligheten til å sammenligne og vurdere hvilke konkrete tiltak som er de beste.

Dette er våre tiltak:

Flere studentboliger: Vi må redusere antall innsigelsesinstanser som kan stanse boligbygging. I dag kan 23 forskjellige etater stanse en utbygging. Vi må også endre samskipnadsloven slik at private og offentlige kan samarbeide om å bygge flere og raskere studentboliger.

Skole: Bruk av nivåvalg i klasserommet, slik at elever får reell tilpasset undervisning. Gjøre om lærerutdanningen til et femårig masterstudium og kreve karakteren 4 i basisfag som norsk, matte og engelsk for opptak til lærerutdanningen.

Psykisk helse: Redusere køene i psykiatrien ved å innføre fritt behandlingsvalg. Både frivillige og private aktører bør slippes til for å forbedre tilbudet for personer med psykiske helseplager.

Vi håper at noen unge velgere som leser disse tiltakene er svært uenig. Bare slik vil vi få dem til å stemme.

Les også forhåndsstemming er genialt.

Siste nyheter