Valgkampen er i gang!

Erna Solberg ønsket 350 kampanjearbeidere fra hele Norge velkommen til kampanjesamlingen 28-29- mars i Oslo. Foto: Jens Christian Blix

Valgkampen har offisielt startet

Om du tror det er lenge til neste valg, tar du feil! Siste helgen i mars møttes kampanjeledere fra hele Norge for å få inspirasjon i arbeidet frem mot kommunevalget i 2015. Nå dreier det seg om å møte velgerne, invitere til innspill og å skape ny politikk. Noe som må til om Høyre skal fortsette fremgangen, vinne lokalvalget i 2015 og få fornyet tillitt i regjering i 2017.

Tekst: Lene Haug Foto: Jens Christian Blix

Helgen var spekket med faglig innhold og gode foredragsholdere. Det handlet om den lange valgkampen, som vi har gode erfaringer med. Mye skal skje i de lokale Høyreforeningene landet rundt. Programarbeidet er mange steder i full gang og snart starter nominasjonsprosessene.

Med Høyre i regjering og Erna Solberg som statsminister blir Høyre fulgt med argusøyne og valgkampen kommer til å bli annerledes enn i 2013.

Gjennomføringskraft

[framed_box align=»right»]

Regjeringens satsingsområder:

  • Konkurransekraft for norske arbeidsplasser
  • En enklere hverdag for folk flest
  • Kunnskap gir muligheter for alle
  • Regjerningen vil bygge landet
  • Trygghet i hverdagen og styrket beredskap
  • Et velferdsløft for eldre og syke
  • Et sterkere sosialt sikkerhetsnett
  • Levende lokaldemokrati

Her kan du lese regjeringsplattformen [/framed_box]

Erna Solberg snakket om hvor viktig det er at  regjerningen leverer det den har lovet i Sundvollenplattformen og at resultatene kommunisereres til velgerne.

Pressen vil ofte være mer opptatt av å skrive negative ting om regjeringen og fungerer ikke som regjeringens talerør.

Det er  stor grad opp til Høyres medlemmer, folke- og tillitsvalgte å fortelle velgerne om regjerningens gode resultater.

– Journalistene står ikke i kø for å skrive at regjeringen leverer på sine løfter, sa Erna Solberg.

Høyre i posisjon

Høyre er etter valgseieren 2015 og og gode lokalvalg i 2011 i en unik posisjon. Høyre har statsninisteren og leder den borgerlig regjeringen. Vi fikk 26.8 prosent av stemmene og 48 representanter på Stortinget. Høyre fikk direkte mandater i alle landets fylker.  Høyre er også ordførerpartiet med 125 ordførere, 8 fylkesordførere og 3 byrådsledere. En slik posisjon gir både muligheter og utfordringer. Det må leveres resultater og samtidig må partiet fortsette å utvikle ny politikk og ikke gå i den fellen det er å bli et parti av systemforsvarere.

Vi vinner ikke valg på å levere det vi har lovet, men vi kan tape dersom vi ikke leverer, sa Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg ønsker at Høyre skal være et parti med stor takhøyde med rom for både innspill og utspill fra Høyrefolk i alle deler av partiet. Hun ønsker seg en livlig intern debatt og forslag til ny politikk. Høyre skal fortsette å være partiet med nye idéer og bedre løsninger. Tilbakemeldinger på hvordan politkken virker i praksis er også viktig.

Vi skal snakke om virkelige løsninger, på virkelige problemer for virkelige mennesker

Norges viktigste politiske verksted

 

Det var et tettpakket program på kampanjesamlingen på SAS-hotellet på Holdbergsplass. Ute skinte solen, men ingen av deltagerne  lot seg avspore av vårværet. Et slikt engasjement lover godt. Mange av innlederne hadde fokus på hvor viktig det er at flest mulig deltar når det skal utvikles ny politikk.

Kampanjelederne ble oppfordret til å invitere alle lag av befolkningen til å bidra med innspill i det lokale programarbeidet.

Høyre har de siste åtte årene arbeidet systematisk med politikkutvikling. I 2013 var det Høyres som hadde den nye politikken og det var Høyres politikk som ble diskutert, noe som bidro sterkt til valgseieren.

Høyre har satt ned en styringsgruppe, ledet av Oslo Høyres leder Nikolai Astrup, som har ansvaret for at Høyre fortsetter å fornye politikken.

 

Vårkampanjen 2014

Vårkampanjen dreier seg om å møte velgerne på deres hjemmebane. Derfor er Høyre allerede i gang med valgkampen. Det er nå programmene skal utformes og det er nå vi kan invitere velgerne med.

Fortsatt hjertesaker

Høyre holder fast på sitt verdibudskap om «Muligheter for alle» og «Mennesker ikke milliarder».

Derfor skal vi denne våren spørre ildsjelene i idrettslaget og den lokale velforeningen om hva de brenner for. Vi skal spørre folk i det lokale næringslivet, på eldresentrene og i barnehagene om hva som er deres hjertesaker. Vi skal gå på husbesøk og stå på stand og spørre om det samme.

Gjennom hele helgen ble faktisk Trygve Brattli sitert fra talerstolen:

Vi forstod den tid vi levde i og ga svar menneskene de trodde på, sa Trygve Brattli da han ble spurt om hvorfor Arbeiderpartiet dominerte norsk politikk i etterkrigstiden.

Enklere kan det ikke sies og det er dette det dreier seg om.

Høyre skal være best på kampanje og valgkamp

Ingen ting kan erstatte direkte velgerkontakt. Dette er holdningen i Høyre, og den har ikke endret seg selv om vi nå har oppnådd regjeringsmakt. Velgerkontakten er snarere viktigere enn noen gang. Denne stratgien krever mange engasjerte medlemmer og en sterk kampanjeorganisasjon.

Deltagelse i sosiale medier var også et viktig tema under samlingen. Det er en viktig arena både for kampanje og ikke minst dialog.

Høyre skal nominere 9000 kandidater

Medlemmstallet i Høyre har økt sterkt de siste årene, fra 25.000 medlemmer i 2009 til nesten 36.000 i slutten av 2013. Dette er en historisk stor økning. Målet er at Høyre skal ha 40.000 medlemmer i 2017. Høyres arbeid for å verve, beholde og aktivisere medlemmer er målrettet og fokusert. Nominasjonsprosessene der 9000 kandidater skal nomineres er ypperlig en anledning til å verve nye medlemmer.

Stor stemning

 

Kampanjesamlingen skulle motivere til innsats og var en sosial begivenhet der Høyrefolk fra hele landet ble bedre kjent med hverandre. Under festmiddagen skapte Nordic Tenors liv og latter med sitt fantastiske show. Nye kontakter ble knyttet og synspunkter utvekslet mellom Askøy, Sogndalen, Kristiansand og Frogner.

Frogner Høyre er i gang

Frogner Høyre hadde første møte i kampanjeutvalget allerede 12. februar og 19. mars inviterte vi kampanjearbeidere i de øvrige sentrumsforeningene på et samarbeidsmøte.

Frogner Høyres kampanjeutvalg består av hele 15 aktive medlemmer. Vi har som motto å starte først og holde ut lengst. (Her demonstrert ved kampanjearbeider Jens Christian Blix til høyre som var den siste som forlot dansegulvet under kampanjesamlingen.)

Vi har mye aktivitet og setter oss ambisiøse mål, noe vi opplever som både inspirerende og morsomt. I mars hadde vi  for eksempel en stor vinteraksjon over tre dager der vi delte ut 250 liter «Solberg-Toddy».

Vi har planlagt en stor vårkampanje som starter 26.april med Våraksjonen: Rene strender
Aksjonen skal gjennomføres i samarbeid med de øvrige sentrumsforeningene, Nordstrand og Ullern Høyre. Det blir hele ti stander og en vårregjøringsoffensiv langs hele Oslo havnepromonade for å gjøre Fjordbyen vårfin.

Utover våren og frem mot sommeren blir det:
Standaksjon på Karl Johan gate 9. mai
Deltagelse på Holmenkollstafetten 10. mai
Enkel stand ved Bislett 10.mai
Stor stand under Markedsdagen i Bogstadveien 24. mai og mye mer!
Se hele Frogner Høyres aktivitetsplan

Har DU lyst til å bidra aktivt?

Siste nyheter