Valgkomiteen er igang!

Representantskapet i Oslo Høyre skal sette ned en nominasjonskomité som skal jobbe frem Oslo Høyres bystyreliste til kommunevalget i 2019. Foto: Ben Olsen Johnsgård.

Nå er tiden inne til å foreslå navn på de som bør ha verv i Oslo Høyre de neste to årene. 

Representantskapet i Oslo Høyre skal sette ned en nominasjonskomité som skal jobbe frem Oslo Høyres bystyreliste til kommunevalget i 2019.

Nyheter - - Nå har vi vunnet stortingsvalget 2017 og med det sterkeste laget skal vi også vinne kommunevalget i 2019. sier Øystein Sundelin, valgkomiteens leder. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

- Nå har vi vunnet stortingsvalget 2017 og med det sterkeste laget skal vi også vinne kommunevalget i 2019. sier Øystein Sundelin, valgkomiteens leder. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen.

Velges under årsmøtet i januar 2018

På årsmøtet i Oslo Høyre 26-27.januar skal det velges leder, nestleder, leder av Oslo Høyres kvinneforum og to medlemmer av arbeidsutvalget.

I tillegg skal årsmøtet velge tre medlemmer til hovedstyret, 25 medlemmer til representantskapet og fem medlemmer av desisjonskomiteen.

Har du forslag til oss?

Har du forslag på navn til noen av vervene som skal velges kan du sende en e-post til valgkomiteens leder, Øystein Sundelin, på e-post: [email protected] eller til sjefsekretær i Oslo Høyre, Christine Holtan Bøgh, på e-post: [email protected].

Frist for forslag er satt til søndag 20.oktober 2017.

Valgkomiteen i Oslo Høyre:
Øystein Rikheim Sundelin, leder
Stian Berger Røsland
Saida Roshni Begum
Grete Horntvedt
Ola Kvisgaard
John Tore Norenberg
Thea Kristine Schjerven
Tore Strandskog
Jenny Clemet von Tetzschner

Siste nyheter