Valgprogrammet – nå er det opp til medlemmene

Frogner Høyres styre under innspurten imed bydelsprogrammet 2015-2019

Velkommen på ekstraordinært årsmøte 26. februar 2015 kl. 18:00 – Høyres hus

Valgprogrammet – nå er det opp til medlemmene

Programutvalget under Bård Standals faste ledelse har gjort en solid jobb. Onsdag var styret samlet  for å ta stilling til de innkomne forslag til andre versjon av programmet.

Tekst og foto: Hans Magnus Borge

Progamkomitéens forslag til program finner du her: Andreutkast program Frogner Høyre.

Programmet har blitt grundig behandlet, først med medlemsmøter om forskjellige temaer gjennom hele 2014. Innspillene fra medlemmene og programkomitéen dannet grunnlaget for et førsteutkast som var ferdig i januar. Førsteutkastet ble sendt ut på høring til alle medlemmene i Frogner Høyre.

Interessen for å delta var stor.

– Vi fikk inn over dobbelt så mange forslag som i 2009, sier Bård Standal.

Programutvalget leverte deretter andreutkastet – som er utvalgets endelige forslag. Andreutkastet ble også sendt til alle medlemmer for en ny runde med innspill. Også i denne runden kom medlemmene med mange innspill.

Redaksjonskomité

Styret har fungert som redaksjonskomité og tirsdag 24. februar gikk styret igjennom alle innkomne forslag og lagde sin innstilling til årsmøtet. Se alle forslagene og styrets innstilling.

Innstillingen er voteringsgrunnlag for programbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet.

Dersom du har sendt inn forslag som redaksjonskomitéen ikke har anbefalt vedtatt, men som du ønsker å opprettholde, bør du forberede deg på å kjempe for forslaget. Det gjør du ved å holde et godt innlegg.

Det kan også være en god idé å holde innlegg for endringsforslag som er anbefalt vedtatt. Årsmøtet skal tross alt stemme over alle innsendte endringsforslag.

Forslag på møtet

Det er også mulig å fremme endringsforslag dirkete på årsmøtet. Så se godt over programforslaget og se om det er noe du vil legge til eller fjerne. For å ha stemmerett på møtet må du ha betalt kontingent for 2014. Slik kan du betale kontingenten.

Vi minner også om at fristen for å betale kontingent for 2015 for BU- og bystyrekandidater er 1. mars.

Nominasjon

Vi skal også velge de som skal gjennomføre dette programmet.

Listen over de nominerte finner du her.Frogner Høyres nominasjonskomite innstiller på følgende liste til bydelsutvalget 2015

 

Siste nyheter