Velg realfag – og bli lærer!

Alle ser ut til å være enige om at vi har et stort behov for realister fremover. Mye gjøres for å stimulere flere unge til å velge realfag, som inkluderer matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag.

Likevel er det for få unge mennesker som velger å kaste seg over disse fagene. Jeg tror nøkkelen er å satse enda mer på realfagslærerne – får vi flere engasjerte og kompetente lærere innen realfag vil mye være gjort.

I Oslo har vi gjort mye for å stimulere elevene til å velge realfag.

Vi satser særskilt på å rekruttere topp kvalifiserte realfagslærere gjennom et eget program; Teach First Norway. Det er et samarbeidsprogram mellom Oslo kommune, Statoil og Universitetet i Oslo der unge, nyutdannede kandidater med mastergrad eller PhD i realfag får muligheten til å kvalifisere seg som realfagslærer, undervise i Osloskolen eller jobbe i Statoil. Mange av disse kandidatene velger faktisk å fortsette som lærere i skolen, og da har vi bidratt til å rekruttere unge mennesker til å undervise i realfag. I dag har vi Teach First realfagslærere på 20 skoler i Oslo.

I Oslo skal ”Nye” Ullern videregående skole fra 2015 være en del av Ullern innovasjons-park, der forskning, næringsliv, sykehus og videregående skole er samlokalisert. Skolen er allerede i gang med samarbeidet med Radiumhospitalet, der realfagselever får prøve seg i laboratoriene som forskere innen kreftmedisin.

Oslo kommune har et godt samarbeid med Universitetet i Oslo som blant annet inkluderer et nytt og meget populært undervisningsopplegg for 7.-klassingene som får tilbud om en dag i Observatoriet. Elevene får gå gjennom en himmelløype der de lærer om solsystemet og tid og rom, og en jordløype der de får en innføring i magnetisme, nordlys og kart/oppmåling.

Osloskolen har også etablert en egen talentsatsing innenfor matematikk, der spesielle talenter skal få særskilt oppfølging og muligheter til å dyrke sine matteinteresser.

Forskerfabrikken, som arrangerer kurs og aktiviteter for barn og unge – så vel som etterutdanning for lærere – er et glimrende tiltak i arbeidet med å stimulere nysgjerrigheten til realfag. Det er en privat virksomhet, drevet av ildsjelen Hanne Finstad, med et ideelt formål om å fremme interessen for realfag og teknologi.

En ting som imidlertid irriterer meg er at det ikke har vært mulig å få lov til å etablere et eget privat gymnas for realfag. Grunnleggeren av Norges Toppidrettsgymnas (NTG), Roger Elstad, har siden i fjor søkt om å få opprette landets første realfagsgymnas. Skolen skal bygge på de samme prinsippene som Norges Toppidrettsgymnas (NTG), men med realfag som tema istedenfor idrett. Etter avslag fra Utdanningsdirektoratet, og nå endelig avslag fra Kunnskapsdepartementet, kommer det tydelig frem at denne type realfagssatsing ikke faller i smak hos regjeringen.

Vi må våge å tenke nytt for å stimulere til økt interesse for realfag blant barn og unge. Vi trenger flere som velger realfag, og vi trenger alle gode krefter som kan bidra til at det skjer. Høyre har nye ideer og bedre løsninger og vil bruke alle gode krefter for å styrke interessen for realfagene. Derfor vil vi også åpne opp for slike initiativ som Norges Realfagsgymnas (NRG) er et eksempel på.

For å lykkes med rekruttering til realfag må vi få med de beste på laget; engasjerte lærere, frivillig sektor og private aktører – alle er hjertelig velkomne!

Dette innlegget er hentet fra valg2013.nitoblogg.no

Foto: colourbox.com

Siste nyheter