Velkommen til årsmøte i Frogner Høyre 2015

Velkommen på årsmøte 19. november

Frogner Høyre ønsker alle medlemmer velkommen på årsmøte 19. november klokken 1800 på Høyres Hus.

Møtet starter med en spennende innledning ved Høyres gruppeleder i bystyret og leder av Samferdsel og miljøkomitéen Eirik Lae Solberg.

Han skal svar på følgende spørsmål – som mange sikkert har:
«Rødt byråd – hva gjør Høyre?»
«Hvordan vinner vi Oslo tilbake i 2019?»
—-
Etter innledningen vil det bli en liten pause før den formelle delen av årsmøtet starter klokken 1900.

Registrering og innsjekk til årsmøte fra 1845.

Sakspapirer og formell innkalling med agenda er sendt alle medlemmer per post.
Kopi av innkallingen som ble sendt per post finner du her (PDF)

Dagsorden for årsmøtet:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent
  3. Valg av referent
  4. Valg av tellekorps
  5. Årsberetning for 2015  – her finner du styrets årsberetning (PDF)
  6. Regnskap og revisjonsberetning
  7. Valg av leder, nestleder, styre, representantskapsmedlemmer – valgkomitéens innstilling
  8. Innkomne saker: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret innen rimelig tid
  9. Fullmakter. Evt. fullmakt til styret om å kunne supplere seg selv – og BU-gruppen – i løpet av perioden.

 

Velkommen!

Siste nyheter