Velykket årsmøte i Frogner Høyre

Stockholm

Vellykket årsmøte i Frogner Høyre

Årsmøtet i Frogner Høyre 2014 ble avholdt 20. november i Høyres Hus. På agendaen stod blant annet diskusjon om kretsenes fremtid, supplering til representantskapet og ikke minst prøvenominasjon til bystyrelisten.

Tekst: Hans M. Borge // Foto: Hans M. Borge

Flere bydelsforeninger hadde årsmøte på samme dag og medlemmene ble invitert på en felles innledning der byrådsleder Stian Berger Røsland hadde ordet. Han var veldig fokusert på skole og barnehaver. Og da spesielt viktigheten av å lære. Her har jo Oslo-skolen opparbeidet en solid posisjon.

På Frogner Høyres og Gamle Oslos årsmøte holdt statssekretær Jon Gunnar Pedersen et innlegg om statens finanser. (se egen sak).

Selve årsmøtet

Frogner Høyres årsmøte ble i kjent stil gjennomført dannet og rolig.

Leder Ola Kvisgaard åpnet møtet før han ga ordet til den valgte møteleder Ellen Chr. Christiansen(det var ingen motkandidater). Hun holdt et godt grep om møtet.

Ola fremla årsberetningen og redegjorde for styrets arbeid.

Det skulle velges valgkomité som frem mot neste årsmøte skal finne kandidater til styre og stell. Carl-Henrik Bastiansen, Beate Auke og Bård Standal ble valgt ved akklamasjon. Likeså nye varamedlemmer til representantskapet.
Regnskap og revisjonsberetning avkom heller ikke de tunge debattene.

Samling av kreftene – forsvinner kretsene?

Organisasjonsutvalget ledet av Bård Standal har sett på organiseringen – i praksis kretsene. Utvalget var enige om at kretsene ikke har så stor hensikt. De splitter opp resursene.
Komitéens innstilling ble enstemmig vedtatt etter litt debatt. Les den her: Vurdering av organiseringen i Frogner Høyre

Bygdøy er spesiell!

Men Tommy Gilen snakket varmt for at Bygdøy er litt spesiell, med egne utfordringer. Det ble derfor vedtatt at man velger en Bygdøy-ansvarlig til styret. Vedkommende kan danne en gruppe som kan operere under betegnelsen Bygdøy Høyre. Det er tross alt blitt et slags «varemerke».

Nå er kretsstyrene valgt for 2 år i fjor. Den praktiske konsekvensen blir derfor at kretsene selv avgjør om de vil gjøre noe lokalt i kommende år – men det blir ikke valgt nye på neste årsmøte. Men til neste år blir det valgt en Bygdøy-ansvarlig.

Nominasjonen

Årsmøtet skulle også vedta forslag til nominasjon for bystyret. Da ble det visst forbruk av stemmesedler. Fabian og Stian var allerede nominert som våre to toppkandidater.

Ola Kvisgaard ble foreslått som fjerde kandidat på listen, men ønsket ikke å utfordre Øystein Sundelin, som er Høyres gruppeleder i bystyret.

På  7 plassen var Bård Folke-Fredriksen innnstilt, det kom benkeforslag på Lene Haug. Men Bård hadde mer tyngde – 30 mot 17. Annelise Høegh på 8 plass ble også utfordret fra benken, som igjen foreslo Lene Haug, men Annelise sto den av – 25 mot 21 stemmer. Ola ble foreslått istedenfor Øistein Eriksen Søreide og vant med god margin. Lene ble igjen foreslått mot Gulsum Koc og vant med 25 mot 20. Men som plaster på såret ble Gulsum Koc valgt som nr. 11 ved akklamasjon. Carl-Henrik Bastiansen ble utfordret av Øystein Eriksen Søreide men hadde tyngde til å stå imot – 25 mot 16.

Så etter litt omkalfatring nedover ble Frogners forslag til liste som følger:

Kumulerte
1 Fabian Stang
2 Stian B Røsland
3 Saida Begum
4 Øystein Sundelin
5 Jenny Clemet von Tetzchner
6 Eirik Lae Solberg
7 Bård Folke Fredriksen
8 Annelise Høegh
9 Ola Kvisgaard
10 Lene Haug

Prioriterte:
11. Gulsum Koc
12. Carl-Henrik Bastiansen
13. Aslak Aslaksen
14. Pia Farstad von Hall
15. Heidi Fuglesang

Du finner flere bilder fra årsmøtet her

Siste nyheter