Verv i komitéer og utvalg 2015


Deler av Frogner Høyres store BU-gruppe; Foran fra venstre gruppeleder Beate Brovig Auke, BU-leder Jens Jørgen Lie, Bak fra venstre, nestleder i BU Carl-Henrik Bastiansen, fast medlem og leder av HUSK-komitéen Tjeran Vinje, fast medlem Cecilie Juvodden, varamedlem Mette Burkeland, fast medlem Mette Langfeldt Sinding, varamedlem Siri Helene Hauge, fast medlem Hans Magnus Borge og fast medlem Hermann Kopp. (Bildet ble tatt etter det konstituerende møtet i Bydelsutvalget 11. november – Foto: Tommy Gilen)

Konstituering av BU-gruppen

Frogner Høyres nyvalgte BU-gruppe avholdt konstituerende møte 27. oktober.
Formell konstituering og utnevnelser av Bydelsutvalget. komitéer og tilsyn for perioden 2015-2019 skjer 11. november,

Følgende ble enstemming vedtatt som Høyres innstilling:

Bydelsutvalget:

Leder:
Jens Jørgen Lie

Nestleder:
Carl Henrik Bastiansen

Høyre fikk totalt åtte faste medlemmer i bydelsutvalget

[divider_line]

Høyres medlemmer i arbeidutvalget (AU) 
Jens Jørgen Lie
Carl Henrik Bastianen
Beate Brovig Auke

Høyre varamedlemmer til arbeidsutvalget:
Tjeran Vinje
Cecile Juvodden
Hans Magnus Borge

Dette er Bydelsutvalget i Frogner bydel

[divider_line]

Komitéene

Helse, ungdom, sosial og kulturkomitéen  – HUSK

Leder:
Tjeran Vinje

Nestleder:
AP

Høyres medlemmer i HUSK
Jens Jørgen Lie
Carl-Henrik Bastiansen
Hans Magnus Borge
Cecilie Juvodden

Høyres varamedlemmer i HUSK:
Bård Standal
Siri Helene Hauge
Ole Martin Strenchbo Mathisen-Rue
Marcus Bøhn
Simen Jørgensen

Les mer om HUSK

Miljø og byutviklingskomitéen – MIBU

Leder:
Beate Brovig Auke

Nestleder:
Venstre – Anne Lise Bergenheim

Høyres medlemmer i MIBU:
Hermann Kopp
Mette Langfeldt Sinding
Vivian Ellingsen Gotaas
Elenor Whist Holter

Høyres varamedlemmer i MIBU
Mette Burkeland
Birgitte Langballe
May Lene Olsen
Mette Kongshem
Heidi Bergsveen

Les mer om MIBU

[divider_line]

Rådene

Rådet for funksjonshemmede:

Høyres medlem:
Siri Helene Hauge 

Seniorrådet:

Høyres medlemmer:
Mette Kongshem
Elenor Whist Holter

[divider_line]

Tilsynsutvalgene:

Høyres medlemmer i tilsynsutvalg for hjemmetjenester:
Tommy Gilen, leder
Lene Haug

Høyres medlemmer i tilsynsutvalg 1 – sykehjem
Mette Burkeland
Birgitte Langballe 

Høyres medlemmer i tilsynsutvalg 2 – sykehjem
Simen Jørgensen
May Lene Olsen

Les mer om tilsynsutvalgene

[divider_line]

Høyres BU-gruppe i perioden består for øvrig av:

Beate Brovig Auke – gruppeleder for Høyres gruppe i Bydelsutvalget
Jens Jørgen Lie – leder av Bydelsutvalget
Tjeran T. Vinje – fast medlem i Bydelsutvalget
Carl-Henrik Bastiansen – nestleder i bydelsutvalget
Hermann Kopp – fast medlem i Bydelsutvalget
Hans Magnus Borge – fast medlem i Bydelsutvalget
Cecilie Juvodden – fast medlem i Bydelsutvalget
Mette Langfeldt Sinding – fast medlem i Bydelsutvalget
——-
I tillegg består BU-gruppen av alle valgte vararepresentanter.
Listen nedenfor viser vararepresentantene i rangert rekkefølge

Vivian Ellingsen Gotaas
Bård Standal
Siri Helene Hauge
Elenor Whist Holter
Ole Martin Strencbo Mathisen-Rue
Mette Burkeland
Birgitte Langballe
Jens Christian Blix
Marcus Bøhn
May Lene Olsen
Kathrine Stenvaag

Totalt har BU-gruppen 19 medlemmer.

Siste nyheter