Vi vil gi gratis halvdagspass i Aks til flere barn

Forsøk å forestille deg 140 klasserom fylt opp med andre-, tredje- og fjerdeklassinger. Med 25 i hvert klasserom blir det 3500 barn. Det er ifølge byrådets egne tall så mange barn som bor i en husholdning med under 550.000 kroner i året i samlet inntekt, og som ikke omfattes av byrådets modell for gratis halvdagsplass på Aktivitetsskolen (Aks).

3500 barn som kan gå glipp av fellesskapet og tryggheten ved å være omgitt av venner og voksne etter skoletid om byrådet blir gjenvalgt. Bare fordi de har «feil postnummer». Noen av barna har kort botid i Norge, noen bor i en familie hvor bare én er i jobb, eller de bor hjemme hos bare mor eller bare far.

Feil del av byen

I Oslo består nesten 14.000 husstander av én forelder med barn. I 2017 var gjennomsnittsinntekten i Norge (SSB) 529.200 kroner i året. Da er man ikke direkte fattig, men man har heller ikke god råd om man bor i Oslo og har barn som vokser ut av klær og sko i rekordfart.

I denne kategorien finner vi mange hardt arbeidende kvinner i typiske omsorgsyrker og ansatte i varehandelen. Det er blant annet disse Høyre vil gi en hjelpende hånd med vår modell for Aks, men som byrådet gir en kald skulder hvis de bor i feil del av byen.

Usosial Aks-modell

I dag koster en heltidsplass i Aks nesten 33.000 kroner i året og en halvdagsplass drøyt 22.000. Det er mye penger for dem med stramt husholdningsbudsjett. Derfor foreslår Høyre å gi alle barn fra husholdninger med samlet inntekt under 550.000 kroner i året på 1.–4. trinn gratis halvdagsplass.

Vi vil også redusere prisen kraftig for alle med inntekt under 750.000 kroner i året. Byrådets modell omfatter i dag bare barn i utvalgte bydeler. Fra neste høst utvides tilbudet til å gjelde alle førsteklassinger i Oslo, men når barna starter i andreklasse, må foreldrene betale. Derfor ender det fort med det ene året på Aks for mange barn.

I Oslo bor mange av landets rikeste og mange av de fattigste. I dag blir byrådets usosiale Aks-modell vedtatt med støtte fra Rødt. For å bruke venstresidens egen retorikk mot dem: Det betyr mer til mange av dem som har mest fra før. Hvem skulle trodd det er her en viktig politisk politiske skillelinje går i Oslopolitikken i desember 2018?

Siste nyheter