Vi vil lære av Miami!

Selvmord er et stort samfunns- og helseproblem blant ungdom i Norge.

For ungdom i alderen 16-24 år er selvmord årsaken til 25 prosent av alle dødsfall og i alderen 15-19 år er det årsaken til 26 prosent .

Målet skal være null
I Miami får de unge høre at selvmord er en veldig permanent løsning på midlertidige problemer. De lærer at dersom du kan fokusere på at problemene vil gå over, kan du komme deg igjennom den vanskelige perioden. Gjennom systematisk innsats i mange år lyktes skolemyndighetene i Miami med å redusere antall selvmord blant skoleelevene med over 90 prosent.

Målet er null selvmord blant barn og unge. Det bør være målet i Osloskolen også! Med politisk vilje og målrettet arbeid er det mulig. Resultatene i Miami-Dade County beviser det!

Hjelpen må være der barn og unge er – på skolen!
Mange barn og unge som tar, eller forsøker å ta sitt eget liv har ikke søkt hjelp verken hos fastlege, i spesialisthelsetjenesten eller i andre fagmiljøer. De går ”under radaren” og fanges ikke opp. Årsakene kan være at hjelpen ofte er langt unna og at ventetidene er lange. Det er på skolene unge med problemer lettest kan identifiseres og tilbys rask og effektiv hjelp.

Dette krever omorganisering og endringer.

Helse- og sosialtjenester som skal ivareta barn og unges psykiske helse må i større grad knyttes om mot skolene og organiseres av skoleledelsen.

Les hele saken om hvordan skolene i Miami oppnådde så gode resultater.

Denne artikkelen er skrevet av Lene Haug.

Siste nyheter