Vil bygge nye Aker sykehus raskere

James Stove Lorentzen og Eirik Lae Solberg fra Høyre ønsker at private aktører skal bygge nye Aker sykehus. Det er direktør på Diakonhjemmet Sykehus, Anders Mohn Frafjord, og styreleder på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Bente H. Mejdell positive til. Foto: Rolf Øhman / Aftenposten

Oslo trenger et nytt lokalsykehus raskt. Oslo Høyres bystyregruppe vil at private skal bygge opp det nye sykehuset. Da kan det stå ferdig ti år før det staten planlegger.

– Helse Sør-Øst har mange sykehus de skal bygge, men prioriterer både Dikemark, Radiumhospitalet og nytt sykehus på Gaustad før nye Aker. Men Høyre vil ha fortgang og har tenkt annerledes, sier James Stove Lorentzen, som er leder i helse og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

James Stove Lorentzen, er leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.
James Stove Lorentzen, er leder i helse- og sosialkomiteen i Oslo bystyre.

Stort behov for rask bygging

Lorentzen har undersøkt, og har fått bekreftet fra både Lovisenberg og Diakonhjemmet, at de kan bygge, finansiere og etablere et nytt lokalsykehus raskere enn staten. Lovisenberg Diakonale sykehus og Diakonhjemmet sykehus er i dag de to andre lokalsykehusene i Oslo.

– De er eksempler på at det går fint an å tenke alternativer til Helse Sør-Øst. De to sykehusene har lang erfaring, gode og etablerte rutiner og et utstrakt samarbeid med Oslos bydeler, legger Stove Lorentzen til.

– Behovet for et tredje lokalsykehus, i tillegg til Diakonhjemmet og Lovisenberg, øker like raskt som folketallet i Oslo. Det gjør stor forskjell for byens befolkning om nytt lokalsykehus på Aker er på plass om syv eller 17 år, sier Eirik Lae Solberg, som er Høyres gruppeleder i bystyret.

Sykehus + Legevakt

Høyre-politikerne får i dagens Aftenposten støtte fra de to eksisterende lokalsykehusene i Oslo.

eiriklaesolberg2
Eirik Lae Solberg. Foto: Oslo kommune / Sturlason.

– Vi kan i hvert fall få det på plass i løpet av fem- seks år, minst ti år tidligere enn det Oslo Universitet Sykehus (OUS) har antydet, sier Anders Mohn Frafjord, som er direktør på Diakonhjemmet sykehus til Aftenposten.

Han får følge av styreleder på Lovisenberg Diakonale Sykehus, Bente H. Mejdell, som også bekrefter til avisen at de skal kunne klare å få et nytt lokalsykehus opp og stå mye raskere enn staten.

Bystyrerepresentantene våre sier de har god tro på at det er mulig å få et bredt flertall bak forslaget:

– Ja, det handler det om å gi Oslos befolkning et godt sykehustilbud raskt. Lovisenberg og diakonhjemmet er dessuten begge eid av ideelle stiftelser som også venstresiden har sagt de er positive til. Høyre ønsker å få bygget ny legevakt så fort som mulig. 17 år er for lenge å vente, sier Eirik Lae Solberg.

Siste nyheter