Vil du bli med å styre Oslo?

Nominasjonsprosessen i Oslo Høyre er i gang og allerede nå kan du bidra med navn til Oslo Høyres liste. Har du lyst til å være kandidat, eller kjenner du noen som bør stille til bystyret i 2019?

Oslo Høyres nominasjonskomité, ledet av Ellen Christine Christiansen, er nå i gang med arbeid med å finne de beste kandidatene for Oslo Høyre inn mot kommune- og bydelsvalget i 2019.

– Oslo Høyre skal stille en liste med i alt 65 kandidater til bystyret, så vi er opptatt av å få inn mange gode innspill. Vi skal ha en åpen og inkluderende nominasjonsprosess der alle skal få muligheten til å spille inn sine kandidater. Vi ønsker innspill fra hele byen med bred spredning i alder og kjønn. Dette er listen som Oslo Høyre skal vinne valget med i 2019, sier leder i nominasjonskomiteen, Ellen Christine Christiansen.

 

Nyheter - Ellen Christine Christiansen er leder av Oslo Høyres nominasjonskomité.

Ellen Christine Christiansen er leder av Oslo Høyres nominasjonskomité.

Rådgivende uravstemning

Som Oslo Høyre har gjort ved tidligere nominasjonsprosesser, skal vi også denne gangen gjennomføre en rådgivende uravstemning blant våre betalende medlemmer.

Her får medlemmene mulighet til å påvirke listen som skal vedtas på Oslo Høyres nominasjonsmøte 3. desember 2018.

For å kunne delta i uravstemningen må kontingenten for 2018 være betalt.

Dersom du ønsker å stille selv eller har gode forslag til oss kan du sende de så fort som mulig, og senest innen 31. mai 2018, på e-post til [email protected].

Lister i 15 bydeler

I tillegg skal Høyre stille liste i alle 15 bydeler og hver bydelsforening skal også ha et separat nominasjonsmøte.

For å stille som kandidat til bydelen kan du ta kontakt med lederen i bydelsforeningen, eller benytte [email protected], så videreformidles e-posten til bydelen.

Alle bydelsutvalgslister skal være nominert innen 28. februar 2019.

Oslo Høyres nominasjonskomité

Ellen Christine Christiansen (leder)
Brit Andreassen
Mari Berdal Djupvik
Kjell Omdal Erichsen
Amalie Gunnufsen
Lars Asbjørn Hanssen
Bente Irene Johannessen
Mudassar Kapur
Jens Jørgen Lie
Hedvig Heyerdahl
Børre Rognlien
Helge Selstø
Karen Skjånes
Berit Solli
Geir Staib
André Støylen
Øivind Tandberg
Jon Ole Whist
Benedicte Thu Nørgaard Økland
Camilla Johannessen (sekretær)

Om du har spørsmål om nominasjonsprosessen kan de rettes til leder i nominasjonskomiteen Ellen Christine Christiansen på epost: [email protected] eller sekretær for komiteen: Camilla Johannessen på epost: [email protected].

Tidslinje for Oslo Høyres nominasjonsprosess
  • 31. mai: Frist for innspill på kandidater og frist til å svare for dem som ønsker gjenvalg.

Katalog over samtlige kandidater vil være tilgjengelig for alle medlemmer elektronisk.
Uravstemning gjennomføres i oktober.

  • 18. oktober: Frist for bydelene til å sende inn resultater av eventuell urnominasjon i bydelen.
  • 3. desember: Nominasjonsmøte i Oslo Høyre.

Siste nyheter