Vil ha mer buss, trikk og bane

Stefan Heggelund

Stefan Heggelund er skikkelig ”Løkka-gutt” som elsker Oslo. Dersom han kommer inn på stortinget håper han å jobbe for en av sine hjertesaker, som er kollektivtrafikk.

– Over 60 prosent av landets kollektivreiser skjer i Oslo og Akershus, sier Stefan. – Stadig flere velger å la bilen stå og heller benytte seg av kollektivtrafikken i hverdagen. Men Oslo er en by i enorm vekst, i 2020 kommer det til å bo hundre tusen flere mennesker i hovedstaden enn det gjør i dag. I 2030 har byen vokst med 30-40 prosent. Oslo kan risikere enda mer kø, kork og kaos i framtiden om vi ikke får en skikkelig satsning på kollektivtransporten, sier han.

Etter åtte år med en rødgrønn regjering er tiden overmoden for en skikkelig kollektivsatsning i Oslo-regionen.

Trenger ikke bil

Heggelund er én av mange som flittig benytter buss eller trikk hver eneste dag.

– Jeg opplever at jeg ikke trenger bil, sier han.

– Det går fortere å ta buss eller trikk og jeg trenger aldri å sjekke timetabellen. Jeg tar 20-bussen til jobb hver dag. Den ruta liker jeg skikkelig godt, fordi den kjører via noen av de fineste stedene jeg vet om i Oslo. Vi er mange som liker 20-bussen. Den er så full at det nesten ikke er mulig å bevege seg der inne. Til tross for at den går hvert femte minutt i rushtrafikken, sier han.

Kraftig vekst

Siden 2000 har kollektivtrafikkens passasjertall økt med over 40 prosent i Oslo. En passasjervekst som krever sitt.

– Etter åtte år med en rødgrønn regjering er tiden overmoden for en skikkelig kollektivsatsning i Oslo-regionen, sier Heggelund.

Vi må gjøre det så attraktivt å ta kollektiv at man gjør det frivillig.

Stefan Heggelund
Stefan Heggelund vil ha mer buss, trikk og bane i Oslo.

Storbyproblematikk

Det er ikke bare Oslo-folk som opplever stadig trangere busser, lengre køer eller oftere forsinkelser på togene. Flere norske storbyregioner som Bergen, Stavanger og Trondheim står overfor store utfordringer på grunn av befolkningsvekst og fortetting.

– Skal storbyregionene takle fremtidig vekst, må satsingen på offentlig transport trappes kraftig opp. Høyre mener staten må ta et større ansvar for utbyggingen av kollektiv-transportløsninger i storbyområdene, sier han.

-Ikke bare er det kostbart for en kommune å betale hele regningen selv, men vi er faktisk avhengig av at folk kommer seg på jobb til riktig tid. Eller i det hele tatt kommer seg på jobb, også når de bor i en annen kommune enn den de jobber i, legger han til. Oslo har omtrent ikke plass til flere biler på veiene. Køene inn og ut av Oslo blir stadig lengre.

– Vi må ha et effektivt og velfungerende kollektivsystem skal flere velge å reise kollektivt i stedet for å kjøre bil. Men da må vi også legge til rette for flere parkeringer i nærheten av kollektivknutepunktene, sier stortingskandidaten.

Se til Oslo

Oslofolk er mer fornøyd med kollektivtilbudet enn resten av landet: hele 69% er fornøyd med dagens tilbud.

– Med så mange fornøyde brukere må Oslo ha gjort noe rett. Men dersom Høyre kommer i regjering blir det enda bedre. Da vil vi få T-bane til Fornebu, Ahus og forhåpentligvis en ny etterlengtet T-banetunnel med stopp på Grünerløkka, sier han.

Oslo har de siste årene gjennomført flere tiltak for å gjøre det mer attraktivt å benytte kollektivtilbudet. I 2008 ble prisen på månedskort redusert kraftig, årene etter har billettprisene kun øket med normal prisstigning. Det har også blitt innført 5-minutters rute på trikken og 7,5 minutters rute på T-banen. Busslinjene går oftere og til alle døgnets tider.

Ny T-banetunnel

– Vi skal ikke tvinge folk til å la bilen stå. Vi må gjøre det så attraktivt å ta kollektiv at man gjør det frivillig. For storbyene er det avgjørende at det tenkes nytt rundt transportløsningene, men da må staten komme på banen. Det er for eksempel ikke plass til flere T-baner dersom vi ikke får en ny T-banetunnel, og det blir ingen ny tunnel om ikke staten hjelper til å betale regningen, sier Heggelund.

Gulrot, ikke pisk

Høyre vil i sitt stortingsprogram utarbeide en egen kollektivtransportstrategi, belønne byer som kan vise til økt bruk og satsning på kollektivtransport, samt sikre at staten tar et større finansielt ansvar for investering i kollektivtrafikken.

– I åtte år har vi hatt en regjering som ikke bare lar være å prioritere Oslo, men som aktivt ignorerer Oslo. Vi trenger en regjering som tar samferdsel i Osloregionen på alvor. Når gjennomsnittsfarten til trikken er på 16 kilometer i timen sier det noe om behovet for en større helhetlig satsning på vei, kollektiv og bane. Alt henger sammen med alt. Vi må få folk raskt frem og trygt hjem.

-Å satse på kollektiv er noe av det viktigste vi gjør for byen vår. Vi trenger en regjering som er villig til å satse på kollektivtrafikk der det trengs. Vi trenger Høyre i regjering!

Siste nyheter