Vil prioritere testing av unge og vurdere vaksinering av lærere

Etter vedvarende høyt smittetrykk blant barn og unge i hele vinter, foreslo Høyre i bystyret før vinterferien å masseteste elever i videregående skole. Forslaget ble kontant avvist av Helseetaten i Oslo kommune, men nå ønsker helsebyråd Robert Steen og Ap-byrådet Høyres forslag varmt velkomment.

– Vi har erfart at etter ferier øker smitten og det sammenfaller med at elevene møter opp på den mandagen. Da risikerer vi at det blir økt smittespredning og nedstengninger igjen.

Det sa helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre, James Stove Lorentzen, til Avisa Oslo i februar.

James Stove Lorentzen, helsepolitisk talsperson i Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

I disse dager gjennomfører Oslo kommune testing i stor skala ved Osloskolens 23 videregående skoler. Tiltaket, som Høyre foreslo tidligere i vinter, kan bidra til at flere smittetilfeller oppdages, og at skolene kan holde dørene åpne frem mot sommeren.

James Stove Lorentzen får støtte av Mehmet Kaan Inan, utdanningspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

– Nå har elevene hatt rødt nivå i skolen siden november. Vi er bekymret for både smittesituasjonen og konsekvensene det har for elevene. Det er viktig at vi sørger for at elevene får den undervisningen som de har krav på. Det er bedre å ha det strengt enn stengt, sier Kaan Inan.

Høyres fraksjonsledere i bystyret er glade for at byrådet og Helseetaten i Oslo kommune nå har snudd i saken. De peker på at det viktigste er at skolene fortsatt kan holde åpent, og at elevene får mulighet til å møte hverandre fysisk.

– Denne aldersgruppen har allerede båret en stor tiltaksbyrde. Siden november har de videregående skolene vært på rødt nivå. Det er store begrensninger for hvem og hvor mange elevene kan møte i skolehverdagen og på fritiden. Høyre mener vi må gjøre det vi kan for at barn og unge har mulighet til å møte hverandre fysisk, sier Kaan Inan.

Mehmet Kaan Inan, utdanningspolitisk talsperson i Oslo Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Massetesting av elevene kan også virke forebyggende for lærerne som er mer utsatt for smitte og alvorlig sykdomsforløp, fortsetter James Stove Lorentzen.

Han peker på at Høyre nå har foreslått å prioritere vaksinering av utsatte yrkesgrupper etter at eldre og personer med underliggende sykdommer er vaksinert.

– Vi mener det er naturlig å vurdere om lærerne bør bli neste gruppe som prioriteres. Det krever mye av lærerne å stå i en alvorlig smittesituasjon over lang tid. Derfor har vi utfordret byrådet og FHI til å se på muligheten for at en viss andel av vaksineleveransene kan settes av til lærerne etter at eldre og personer med underliggende sykdommer er vaksinert.

Oslo har under hele pandemien hatt særlige høye smittetall og inngripende tiltak. Rapport fra Helseetaten viser at det per 7. mars 2021 var registrert til sammen 4 313 barn og unge under 20 år som har blitt smittet av viruset under pandemien. Blant disse er det flest smittede i aldersgruppen 16-19 år. 16 prosent av smittede barn og unge under 20 år, ble smittet i barnehagen eller skolen forrige uke.

Siste nyheter