Visjonsløst fra Ap

For Høyre er livskvalitet, verdighet og valgfrihet for syke og pleietrengende det viktigste. Foto: colourbox.com

Høyre har ambisjoner, visjoner og nye ideer for eldreomsorgen.  Opposisjonen, derimot, snakker eldreomsorgen og de ansatte ned.

Ansatte på sykehjem og i bydelenes hjemmetjenester er kompetente medarbeidere som hele tiden gjør selvstendige og krevende vurderinger og prioriteringer på vegne av beboere og brukere.

Må vurdere om brukerne får riktige tjenester
Arbeiderpartiets Tone Tellevik Dahl uttalte seg nylig til Akers Avis Groruddalen som om tre, tolv eller sju minutter med hjemmetjenester er vanlig.

Når bydelene gjør vedtak om hjemmetjenester må de selvfølgelig estimere tidsbruken for å planlegge de ansattes arbeidsdag, men de må også jevnlig vurdere om brukerne får riktige tjenester og nok tid.

Dersom behovet for en bruker er å sikre at hun eller han har tatt medisiner er det sannsynligvis ikke nødvendig med lang vedtakstid.  Om det er en bruker som kommer rett fra sykehus vil behovet selvfølgelig være helt annerledes.  Og dessuten vil behovene variere fra dag til dag.

I bystyrets beretningsdebatt på onsdag hadde Arbeiderpartiets gruppeleder, Libe Rieber-Mohn, en helt annen bekymring for eldreomsorgen – nemlig at sykehjemsplasser ikke står ferdige den dagen innbyggerne trenger dem.

For det første går antall eldre ned i årene fremover.  For det andre blir vi stadig eldre før vi trenger sykehjemsplass – fordi levekår og helsetilstand er bedre og fordi hjemmetjenestene og velferdsteknologien er så god at stadig flere kan bo i eget hjem lengre.

Høyre har ambisjoner for eldreomsorgen
I motsetning til Arbeiderpartiet har Høyre visjoner og ambisjoner for eldreomsorgen. Sykehjemstilbudet ble nettopp spesialisert ved at fire av 48 sykehjem ble gjort om til såkalte Helsehus som har styrket bemanning og kompetanse.  Helsehusene er et tilbud til de som trenger noen uker på sykehjem.

På de ordinære sykehjemmene er tosengsrommene avviklet og i hjemmene tilbyr bydelen intensive hjemmetjenester – såkalt hverdagsrehabilitering.

Det er mye sterkere fokus på at de med demens får et bedre tilbud –  for eksempel er Økernhjemmet, Manglerudhjemmet, Fagerborghjemmet og Sofienbergsenteret med i prosjektet «bedre hverdagsliv» som skal gi beboere med demens en tryggere og bedre tilpasset hverdag.

I tillegg er planleggingen av en demenslandsby på Tøyen og en på Granstangen de virkelig store nytenkningene i Oslos eldreomsorg.

Livskvalitet, verdighet og valgfrihet
Andre prosjekter som nabolagsorganisering av hjemmetjenesten etter modell av «tillitsreformen» i Danmark og Buurtzogmodellen i Nederland er også spennende nytenkning.  Det samme er hovedsatsingen i eldreomsorgen – etablering av 1500 Omsorg+ plasser.  Her kan eldre over 67 leie tilpasset leilighet og få tilgang til et sosialt felleskap og fellesaktiviteter.  De får de hjemmetjenestene de trenger på en fleksibel måte.

Mens Arbeiderpartiet henger seg opp i at bydelene planlegger og prioriterer tidsbruken i hjemmetjenesten er Høyre opptatt av gode, faglige vurderinger og høyere kvalitet.  De som trenger sykehjemsplass kan velge mellom ulike sykehjem med ulik profil mens det alltid er kommunen som tar ansvar for finansieringen. Vi er glade for at hver enkelt bruker av hjemmetjenester kan velge den omsorgsleverandøren de føler seg mest bekvem med – kommunal eller privat – og at det alltid er bydelen som plukker opp regningen.

For Høyre er livskvalitet, verdighet og valgfrihet for syke og pleietrengende det viktigste.  Dagens eldre har andre forutsetninger og andre forventninger til eldreomsorgen enn sine foreldre.  For å møte disse forventningene trenger vi Høyres politikk.

Ola Kvisgaard er Høyres fraksjonsleder i bystyrets helse- og sosialkomitè.

Les også:

Siste nyheter