Arbeidsutvalget


Heidi Nordby Lunde
Stortingsrepresentant /
Leder Oslo Høyre


Eirik Lae Solberg
Nestleder Oslo Høyre/ Bystyrerepresentant


Anne Haabeth Rygg
Gruppeleder Høyres bystyregruppe


Nicolai Øyen Langfeldt
Nestleder Høyres bystyregruppe/


Mathilde Tybring-Gjedde

Stortingsrepresentant


Julie Midtgarden Remen
Medlem av arbeidsutvalget


Hassan Nawaz
Leder i Oslo Unge Høyre

 


Anita Leirvik North
Leder av Oslo Høyres kvinneforum


Grete Horntvedt
Leder av Oslo Senior Høyre/Bystyrerepresentant