Arbeidsutvalget


Heidi Nordby Lunde
Stortingsrepresentant /
Leder Oslo Høyre


Eirik Lae Solberg
Nestleder Oslo Høyre/ Bystyrerepresentant


Øystein Rikheim Sundelin
Gruppeleder / Leder byutviklingsutvalget


Anne Haabeth Rygg
medlem av arbeidsutvalget/ Nestleder Høyres bystyregruppe


Mudassar Kapur
Stortingsrepresentant


Hassan Nawaz
Leder i Oslo Unge Høyre

 


Anita Leirvik North
Leder av Oslo Høyres kvinneforum


Grete Horntvedt
Leder av Oslo Senior Høyre/Bystyrerepresentant