Arbeidsutvalget


morten steenstrup
Leder Oslo Høyre

 


Merete Agerbak-Jensen
Nestleder Oslo Høyre

 


Anita Leirvik North
Leder av Oslo Høyres kvinneforum


ine marie eriksen søreide
stortingsrepresentant

 


Anne Haabeth Rygg
Gruppeleder Høyres bystyregruppe


Ingeborg tennes
AU-medlem


James stove lorentzen
nestleder oslo høyres bystyregruppe


Grete Horntvedt
Leder av Oslo Senior Høyre


Elisabeth Meier Tangen
Leder i Oslo Unge Høyre