Anita Leirvik North

Leder av Oslo Høyres kvinneforum

Tillitsverv

Leder av Oslo Høyres kvinneforum fra 2020.

Medlem av arbeidsutvalget og hovedstyret.

Medlem av Vestre Aker bydelsutvalg fra 2019.
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og idrettskomitè.

Siste saker fra Anita