Grete Horntvedtd

Leder av Oslo Senior Høyre

Grete Horntvedt er leder av Oslo Senior Høyre, medlem av Arbeidsutvalget og medlem av Byutviklingskomiteen.

Hun var byråd for byutvikling fra 1999 – 2000, og fra 2003 til 2006. Grete var også kultur- og utdanningsbyråd fra 1997 til 1999.

Grete Horntvedt var vara i bystyret fra 1988 til 1992. Hun har hatt fast plass i bystyret fra 1992 til 1997, og 2001 til 2003.

Siste saker fra Grete