Bystyregruppens sekretariat


Jeanette Rønsen
Stabssjef Høyres bystyregruppe


Rune dahl
Politisk rådgiver og pressesjef Høyres bystyregruppe


Marte Mellerud
Politisk rådgiver i Høyres bystyregruppe